SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings119
100.0% Translate
Words1482
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-drbd
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master fce439c278
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/drbd/*.po
Translation file po/drbd/cs.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes yast-drbd/master - Czech
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech

<p><b>Protokol</b></p>
<p>Protokol A: zápis IO je reportován jakoVstupně-výstupní operace zápisu je považována za dokončenýou, pokud dosáhl místního disku a místního odchozího zásobníkbyla provedena na místním disku a v místní vyrovnávací paměti odesílání protokolu TCP.</p>
<p>Protokol B: zápis IO je reportován jakoVstupně-výstupní operace zápisu je považována za dokončenýou, pokud dosáhl místního disku abyla provedena na místním disku a ve vzdáleného zásobníku vyrovnávací paměti.</p>
<p>Protokol C: zápis IO je reportován jakoVstupně-výstupní operace zápisu je považována za dokončenýou, pokud dosáhl jak místního takbyla provedena na místním a vzdálenéhom disku.</p>

<p><b>wfc-timeout</b>: Čeká se na vypršení čekat na vypršení odpočasového limitu připojení.</p>
<p><b>degr-wfc-timeout</b>: Čeká se na vypršení čekat na vasového limitu připojení, pokud bypršení odpočtu připojení, pokud byl tento uzel znehodnocel tento uzel degradovaným clusteremklastrem.</p>

<p><b>on-io-error</b>: co Určuje postup v přípalat kdy, že nízkoúrovňové zařízení nahlásí vyšším vrstváúrovním chybu IOvstupu nebo výstupu.</p>
<p><b>sndbuf-size</b>: velikost odchozího soketovéhoVelikost vyrovnávací paměti odesílání soketu TCP zásobníku.</p>
<p><b>max-buffers</b>: nejvyššMaximální počet požadavků, které mají bý může být přiděleny serverem DRBD.</p>

<p><b>timeout</b>: Pokud sel partnerskému uzlu nepodaří odeslat očekávaný paket s odpovědí během uvedeného počtu desetin sekundy, bude partnerský uzel považe partnerský uzel s odesláním oován za nefunkčekávaného paketu s odpovědí s časem 10 sekund, partnerský uzel je považován za vypnutý a pak je sní a připojení TCP/IP přerušbude ukončeno. Totoato hodnota musí být nižší než hodnoty connect-int a ping-int. Výchozí hodnota je 60 =, tj. 6 sekund, jednotka je 0.,1 sekundy.</p>
<p><b>connect-int</b>: Doba, kdy má druhá strana čas, kolik má společník na odpověď, pro paket na udržení naživuovací paket (keep-alive). V případě, že společníkovaPokud není odpověď není do tdruhéto dob strany doruobdržena během této doby, je druhá strana považována za nefunkčena, je považován za vypnutý. Výchozí hodnota je 500 ms, výchozí jednotka je 100 ms.</p>
<p><b>ping-int</b>: Doba, kdy má druhá strana čas, kolik má společník času, na odpověď na udržovacího paketu paket (keep-alive).</p>

<p><b>max-epoch-size</b>: nNejvyšší počet datových bloků mezi dvěma zápisovbariérami zápisu.</p>
<p><b>ko-count</b>: Pokud se sekundárnímu uzlu nepodaří dokončit požadavek na jeden zápis po zadan
ými hranicemi.</p>
<p><b>ko-count</b>: pokud druh
počet časový uzel selže v dokonch limitů, je vyloučení jednotlivých požadavků na zápis v uvedeném počtu, je vypovězen z cluste z klastru. Výchozí hodnota je 0, která tutotj. funkci zakazujee je vypnutá.</p>
<p><b>rate</b>: Pro zajištění hladkých operací s aplikacemi nadV zájmu bezproblémového fungování aplikace na serveru DRBD lze omezit šířku pásma, je mokterou lze použné omezit šířku pásma, která má být použita proít k synchronizaci naím v pozadí. Výchozí hodnota je 250 KikB/s, výchozí jednotka je KikB/s.</p>
<p><b>al-extents</b>: pParametr, kterým řídíte velikost aktivní oblasti (aktivní sady), jak velkým se může horká oblast (aktivní sada) stákterou lze získat. Výchozí počet rozsahů je 127. (minimum: je 7, maximum: je 3843).</p>
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Selhalo vVytvoření adresáře /etc/drbd.d se nezdařilo
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Nastavujiování stavu démona...
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapisuje seování konfiguraceí LVM...
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Nastavení stavu démona
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapsat konfiguracie LVM
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapisují seat globální nastavení
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zaápis konfigujrace se nastavení DRBD
a year ago Jakub Muzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Selhalo navVraácení souboru drbd.conf se nezdazpětřilo
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 119 1482
Translated 100.0% 119 1482
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 12, 2018, 7:07 a.m.
Last author SLE Merge Robot

Activity in last 30 days

Activity in last year