SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings116
100.0% Translate
Words1423
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-drbd
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 99a4069e60, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/drbd/*.po
Translation file po/drbd/cs.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago none Resource update yast-drbd/master - Czech
a month ago admin Resource update yast-drbd/master - Czech
5 months ago admin Resource update yast-drbd/master - Czech
11 months ago none Committed changes yast-drbd/master - Czech
11 months ago aleskastner New translation yast-drbd/master - Czech

<p><b>Konfigurační soubor LVM /etc/lvm/lvm.conf</b></p>
<p>Pro použití LVM s DRBD(správy logických svazků) s DRBD (blokovým zařízením distribuovaným po síti) je nezbytné změnit některé volby v konfiguračním souboru LVM a odebrat staré kešovací položky na uzlech.</p> <p>Pro další informace včetně rozvržení souboru vizte 'man lvm.conf'.</p>

<p><b>Filtr zařízení</b>: Toto maskuje níže ležící bloková zařízení ze seznamu zařízení při skenování LVM ohledně podpisů fyzických svazků. Tímto způsobem je LVM instruovánoa k tomu, aby načítaloa podpisy fyzických svazků z DRBD zařízení spíšea než z níže ležících zadnípodřízených úložných blokových zařízení.</p> <p><b>AutoLVM Filter</b>: V souladu s konfigurací drbd bude vždy LVM filtr změněn automaticky. Pro jeho ruční změnu zrušte zatržení u AutoFilerFiltr instruující LVM2, aby používala jen určenou sadu zařízení.</p>
<p>Filtr se skládá z pole regulárních výrazů. Tyto výrazy mohou být odděleny znakem vašeho výběru a mohou jim předcházet bud 'a' (pro přijetí) nebo 'r' (pro odmítnutí).</p> <p>Například nastavení filtru jako je ["r|/dev/sda.*|"]</p>

<p><b>LVM cache</b>: Povolit/zapnout zápis do keše LVM je výchozí. Zakažte keš pokud se jedná o síťové úložiště jako je nfsPři kombinaci LVM s DRBD by měla být LVM keš zakázána.</p>

11 months ago none New string to translate yast-drbd/master - Czech
11 months ago none Resource update yast-drbd/master - Czech
2 years ago none Committed changes yast-drbd/master - Czech
2 years ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech

<p><b>Protokol</b></p>
<p>Protokol A: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhlbyla provedena na místníhom disku a v místního odchozího zásobník vyrovnávací paměti odesílání protokolu TCP.</p>
<p>Protokol B: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhlbyla provedena na místníhom disku a ve vzdáleného zásobníku vyrovnávací paměti.</p>
<p>Protokol C: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhl jakbyla provedena na místního takm a vzdálenéhom disku.</p>

<p><b>wfc-timeout</b>: čČekatá se na vypršení odpoččasového limitu připojení.</p>
<p><b>degr-wfc-timeout</b>: čČekatá se na vypršení odpoččasového limitu připojení, pokud byl tento uzel znehodnocedegradovaným cluklasterem.</p>

<p><b>on-io-error</b>: co dělat kdyžUrčuje postup v případě, že nízkoúrovňové zařízení nahlásí vyšším vrstváúrovním chybu IOvstupu nebo výstupu.</p>
<p><b>sndbuf-size</b>: vVelikost odchozího soketového TCP zásobníkuvyrovnávací paměti odesílání soketu TCP.</p>
<p><b>max-buffers</b>: nejvyššMaximální počet požadavků, kterýé můžeají být přiděleny serverem DRBD.</p>

<p><b>timeout</b>: Pokud selže partnerský uzel sému uzlu nepodaří odeslánímat očekávanéhoý paketu s odpovědí s časem 10během uvedeného počtu desetin sekundy, bude partnerský uzel je považován za vypnutý a pak je spojení TCP/IP přerušeno. Totonefunkční a připojení TCP/IP bude ukončeno. Tato hodnota musí být nižší než hodnoty connect-int a ping-int. Výchozí hodnota je 60 =, tj. 6 sekund, jednotka je 0.,1 sekundy.</p>
<p><b>connect-int</b>: čas, kolik má společník na odpověď, pro paket udržení naživu. V případě, že společníkova odpověď není doDoba, kdy má druhá strana čas na odpověď na udržovací paket (keep-alive). Pokud není odpověď druhé strany obdržena během této doby, je doručena, jehá strana považována za vypnutýnefunkční. Výchozí hodnota je 500 ms, výchozí jednotka je 100 ms.</p>
<p><b>ping-int</b>: čas, kolik má společníkDoba, kdy má druhá strana času, na odpověď na udržovacího paketu (keep-alive).</p>

<p><b>max-epoch-size</b>: nNejvyšší počet datových bloků mezi dvěma zápisovými hranicemibariérami zápisu.</p>
<p><b>ko-count</b>: pPokud druhý uzel selže v dokončení jednotlivýchse sekundárnímu uzlu nepodaří dokončit požadaveků na zápis v uvedeném počtujeden zápis po zadaný počet časových limitů, je vypovězloučen z cluklasteru. Výchozí hodnota je 0, která tuto funkci zakazujetj. funkce je vypnutá.</p>
<p><b>rate</b>: Pro zajištění hladkých operací sV zájmu bezproblémového fungování aplikacemi nad DRBD, je možné serveru DRBD lze omezit šířku pásma, která má být použita proou lze použít k synchronizaci naím v pozadí. Výchozí hodnota je 250 KikB/s, výchozí jednotka je KikB/s.</p>
<p><b>al-extents</b>: pParametr, kterým řídíte, jak velkým se může horká velikost aktivní oblasti (aktivní sada) stáy), kterou lze získat. Výchozí počet rozsahů je 127. (minimum: je 7, maximum: je 3843).</p>
2 years ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Selhalo vVytvoření adresáře /etc/drbd.d se nezdařilo
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 116 1423
Translated 100.0% 116 1423
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 3, 2019, 4:19 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year