SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-drbd/master - Swedish
9 months ago none New string to translate yast-drbd/master - Swedish
9 months ago none Resource update yast-drbd/master - Swedish
2 years ago none Committed changes yast-drbd/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Translation changed yast-drbd/master - Swedish

<p>"Namn" är obligatoriskt och måste stämma överens med en av nodernas värdnamn i Linux (uname -n). "." bör inte ingå i värdnamnet.</p>
<p>"Adress:Port": En resurs behöver en IP-adress per enhet, som används för att vänta på att inkommande anslutningar från partnerenheten ska nå enheten. Varje DRBD-resurs behöver en TCP-port, som används för att ansluta till nodens partnerenhet. För IPv6 måste själva adressen efter ipv6-nyckelordet placeras inom parentes: ipv6 [2001:1945:fc03:abcd::1]:7788</p>
<p>"Enhet": Namnet på den beskrivna resursens blockenhetsnod. Du måste använda den här enheten tillsammans med programmet (filsystem) och du får inte använda den lågnivå-blockenhet som anges med diskparametern, efter undernumret. Du kan utelämna namnet eller ordet minor och dess nummer. Om du utelämnar namnet används /dev/drbd'minor number' som standard.
Exempel: '/dev/drbd{service} minor {minor drbd number [0...255]}' eller '/dev/drbd{minor drbd number [0...255]}'</p>
<p>"Disk": DRBD använder den här blockenheten för att faktiskt lagra och hämta data. Använd aldrig en sådan enhet medan DRBD körs på den.</p>
<p>"Metadisk": intern. Intern innebär att den sista delen av lagringsenheten används för att lagra metadata.</p>
</p>"Nod-id": Nod-id är ett internt värde för drbd och kommer att genereras av yast automatiskt. En värd kan ha olika "nod-id" i olika resurser.</p>
2 years ago MartinDevenney Committed changes yast-drbd/master - Swedish
2 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparar resurserResurser skrivs...
2 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparar gGlobala inställningar skrivs...
2 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparakriv resurser
2 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparakriv globala inställningar
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 116 1423
Translated 99.1% 115 1269
Needs editing 0.9% 1
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 3, 2018, 9:33 p.m.
Last author Martin Devenney

Activity in last 30 days

Activity in last year