Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
19.5% 10.0% 56.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
47.2% 35.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
7.3% 1.1% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
9.8% 2.1% 56.1% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
19.5% 10.0% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
4.1% 1.1% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
18.7% 7.7% 55.3% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
79.7% 53.4% 12.2% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
20.3% 10.2% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
20.3% 10.1% 53.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
55.3% 24.4% 22.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
14.6% 3.3% 48.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
19.5% 10.0% 51.2% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
7.3% 1.8% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
19.5% 10.0% 51.2% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
12.2% 8.2% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.8% 0.2% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
14.6% 2.9% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
73.2% 40.5% 7.3% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Low German
1.6% 0.2% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
10.6% 5.9% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
82.1% 61.8% 10.6% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 82.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
5.7% 0.8% 37.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
20.3% 10.1% 49.6% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
21.1% 10.2% 48.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
63.4% 37.7% 17.1% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
9.8% 2.0% 41.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
16.3% 6.9% 55.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
9.8% 2.1% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
19.5% 10.0% 51.2% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Thai
20.3% 9.9% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
17.1% 7.3% 49.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
12.2% 8.1% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
18.7% 7.7% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
4.1% 1.1% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-fcoe-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 80d92d0e24, 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fcoe-client/*.po
Number of strings 9348
Number of words 63916
Number of languages 76
Number of source strings 123
Number of source words 841
When User Action Detail Object
4 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
4 months ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i shërbimeve </big> <br> </b> <br> Aktivizoni ose çaktivizoni fillimin e shërbimeve <b> fcoe </b> dhe <b> lldpad </b> > në kohën e boot. </p>
4 months ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja: </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Shtimi i një klienti fcoe: </big> </b> <br>
Zgjidhni një klient fcoe nga lista e klientëve të zbuluar të fcoe.
Nëse klienti juaj fcoe nuk u zbulua, përdorni <b> Tjetër (jo i zbuluar) </b>.
Pastaj shtypni <b> Konfiguro </b>. </p>
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi FcoeClient </big> </b> <br>
Konfiguro klientin fcoe këtu. <br> </p>
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ruajtja e konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ndërprerja e Inicializimit: </big> </b> <br>
Shmangni me siguri mjetin e konfigurimit duke shtypur <b> Abort </b> tani. </p>
4 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year