Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
19.5% 10.0% 56.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
47.2% 35.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
7.3% 1.1% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
9.8% 2.1% 56.1% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
19.5% 10.0% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
4.1% 1.1% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
18.7% 7.7% 55.3% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
79.7% 53.4% 12.2% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
20.3% 10.2% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
20.3% 10.1% 53.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
55.3% 24.4% 22.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
14.6% 3.3% 48.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
19.5% 10.0% 51.2% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
7.3% 1.8% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
19.5% 10.0% 51.2% 1.6% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
12.2% 8.2% 48.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.8% 0.2% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
14.6% 2.9% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
73.2% 40.5% 7.3% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Low German
1.6% 0.2% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
10.6% 5.9% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
82.1% 61.8% 10.6% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 82.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
5.7% 0.8% 37.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
20.3% 10.1% 49.6% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
21.1% 10.2% 48.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
63.4% 37.7% 17.1% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
9.8% 2.0% 41.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
16.3% 6.9% 55.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
9.8% 2.1% 43.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
19.5% 10.0% 51.2% 4.9% 0.0% 0.0% Translate
Thai
20.3% 9.9% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
17.1% 7.3% 49.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
12.2% 8.1% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
18.7% 7.7% 52.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
4.1% 1.1% 46.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
19.5% 10.0% 51.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-fcoe-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 595e2907b0, 4 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fcoe-client/*.po
Number of strings 9348
Number of words 63916
Number of languages 76
Number of source strings 123
Number of source words 841
When User Action Detail Object
11 days ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
11 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i shërbimeve </big> <br> </b> <br> Aktivizoni ose çaktivizoni fillimin e shërbimeve <b> fcoe </b> dhe <b> lldpad </b> > në kohën e boot. </p>
13 days ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja: </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Shtimi i një klienti fcoe: </big> </b> <br>
Zgjidhni një klient fcoe nga lista e klientëve të zbuluar të fcoe.
Nëse klienti juaj fcoe nuk u zbulua, përdorni <b> Tjetër (jo i zbuluar) </b>.
Pastaj shtypni <b> Konfiguro </b>. </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi FcoeClient </big> </b> <br>
Konfiguro klientin fcoe këtu. <br> </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ruajtja e konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ndërprerja e Inicializimit: </big> </b> <br>
Shmangni me siguri mjetin e konfigurimit duke shtypur <b> Abort </b> tani. </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
13 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
&Përdor syslog
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year