Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fcoe-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fcoe-client/*.po
Translation file po/fcoe-client/sq.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a month ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
5 months ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
8 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i shërbimeve </big> <br> </b> <br> Aktivizoni ose çaktivizoni fillimin e shërbimeve <b> fcoe </b> dhe <b> lldpad </b> > në kohën e boot. </p>
a year ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja: </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Shtimi i një klienti fcoe: </big> </b> <br>
Zgjidhni një klient fcoe nga lista e klientëve të zbuluar të fcoe.
Nëse klienti juaj fcoe nuk u zbulua, përdorni <b> Tjetër (jo i zbuluar) </b>.
Pastaj shtypni <b> Konfiguro </b>. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 123 841
Translated 47.2% 58 294
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.6% 2

Last activity

Last change Sept. 8, 2019, 12:40 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year