When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Albanian
a month ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i shërbimeve </big> <br> </b> <br> Aktivizoni ose çaktivizoni fillimin e shërbimeve <b> fcoe </b> dhe <b> lldpad </b> > në kohën e boot. </p>
a month ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja: </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Shtimi i një klienti fcoe: </big> </b> <br>
Zgjidhni një klient fcoe nga lista e klientëve të zbuluar të fcoe.
Nëse klienti juaj fcoe nuk u zbulua, përdorni <b> Tjetër (jo i zbuluar) </b>.
Pastaj shtypni <b> Konfiguro </b>. </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Konfigurimi FcoeClient </big> </b> <br>
Konfiguro klientin fcoe këtu. <br> </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ruajtja e konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Ndërprerja e Inicializimit: </big> </b> <br>
Shmangni me siguri mjetin e konfigurimit duke shtypur <b> Abort </b> tani. </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-fcoe-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i konfigurimit të klientëve fcoe </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 123 841
Translated 47.2% 58 294
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.6% 2

Last activity

Last change Sept. 8, 2019, 12:40 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year