SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings68
100.0% Translate
Words381
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-firstboot
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/firstboot/*.po
Translation file po/firstboot/cs.po
When User Action Detail Object
3 months ago none Committed changes yast-firstboot/master - Czech
3 months ago aleskastner New translation yast-firstboot/master - Czech
<p>Pokud je to žádoucí, experti mohou nyní využít celou škálu konfiguračních
nástrojů SuUSE. Zaškrtněte <b>Spustit Řídící středisko YaST</b>, které se tak spustí
stisku tlačítka <b>Konec</b>. Poznámka: Řídící středisko nemá tlačítko Zpět, kterým
by bylo možno vrátit se do této instalační sekvence.</p>
3 months ago aleskastner New translation yast-firstboot/master - Czech
<p>Pokud si zvolíte výchozí grafické prostředí KDE, můžete
si jej přizpůsobit v závislosti na svém hardwaru. Také si
všimněte uvítací obrazovky SuUSE.</p>
3 months ago aleskastner New translation yast-firstboot/master - Czech
<p>Have a lot of fun!<br>Váš vývojový tým SuUSE</p>
3 months ago none New string to translate yast-firstboot/master - Czech
3 months ago none Resource update yast-firstboot/master - Czech
6 months ago none Resource update yast-firstboot/master - Czech
8 months ago none Resource update yast-firstboot/master - Czech
11 months ago admin Resource update yast-firstboot/master - Czech
a year ago none Committed changes yast-firstboot/master - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 68 381
Translated 100.0% 68 381
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 19, 2019, 3:57 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year