yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.

Translation status

Strings136
100.0% Translate
Words1323
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fonts
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master cc866b2fad, 4 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fonts/*.po
Translation file po/fonts/ca.po
When User Action Detail Object
7 months ago admin Committed changes yast-fonts/master - Catalan
7 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Aquesta pestanya controla <b>com</b> es representen les lletres. Us permet esmenar els algoritsmes de representació per usar i canviar-ne les opcions.</p>
7 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Per a cada algoritsme d'optimització, es tria l'estil d'optimització (hinting level).
10 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Catalan
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Aquestes són les llistes ordenades de noms de família de lletres, amb la família més preferida primer.
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Família de la lletra
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
Ja hi ha una FTL (llista de preferència de famílies de lletres) definida per defecte per a cada àlies genèric.
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<p>Aquí es poden definir les llistes de preferència de famíliaes (FPL) per als àlies genèrics (%s).
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
<b>No s'ha trobat cap script per a %s.</b>
10 months ago Dmedina Translation changed yast-fonts/master - Catalan
A diferència de les lletres de contorn (lletres descrites matemàticament a través de corbes; escollitriades a la resta de perfils), les lletres de mapes de bits representen un grup de lletres, que contenen un mapa de bits per a cada glif i mida. Així, només existeixen algunes mides per a cada lletra. Són molt ràpides de representar, perquè no hi ha necessitat de computar el mapa de bits i es considera que són més llegibles especialment quan les mides són petites (fins i tot, algunes lletres de contorn contenen els anomenats "mapes de bits encastats", versions de mapes de bits de si mateixes, per a les mides petites). Les lletres de mapes de bits es representen en blanc i negre, i no suavitzades.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 1323
Translated 100.0% 136 1323
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 17, 2019, 2:48 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year