SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.

Translation status

Strings136
100.0% Translate
Words1323
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fonts
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 408a34e118
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/fonts/*.po
Translation file po/fonts/cs.po
When User Action Detail Object
5 months ago Aleš Kastner Translation completed yast-fonts/master - Czech
5 months ago Aleš Kastner Committed changes yast-fonts/master - Czech
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Je-li tato volba zapnuta, umožňuje tato volba velmi silnou pozici zde definovaných seznamuů preferencí. Protlačuje tato písma dokonce před požadavky dokumentů nebo GUI, pokud podporují žádanou znakovou sadu.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Ve výchozím nastavení systém upřednostňně nahrazuje metricky kompatibilní písma a FPL definované v tomto dialogu mohou býtlze tímto pravidlem obejiíta.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Dvě písma jsou metricky kompatibilní, pokud všechny odpovídající si glyfy mají stejné rozměry. To implikuje písma mají tutéž stejnvelikost. To způsobuje také rostejnou velikost dokumentu používajícího tato písma, stejná změry dokumenalomení textu, stejné zalomení textu, atd.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>V některých situacích nejsou FPL, definované tímto dialogem, brány v potaz. Jejich význam lze zvýšit pomocí následujících dvou voleb.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Systém najde první <b>nainstalované</b> písmo ve FPL seznamu s přihlédnutím k ostatním parametrům dotazu. Dostupné balíčky písem pro distribuce SUSE lze najít a instalovat z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
TytoZde jsou seřazené seznamy jmenázvů písem, s nejvíce upřednostňovanýmiá písmya nejdříve.
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
Bez podpory subpixelového vykraesterizacelování, zkompilovaného vedo FreeType, nastavení v této sekci neúčinkuje.</p>
5 months ago Aleš Kastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Důležité: kvůli patentům ne FreeType ve výchozím stavu FreeTvype zapnutou podporu subpixelového vykraesterizacelování.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 1323
Translated 100.0% 136 1323
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2018, 8:16 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year