SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.

Translation status

Strings136
100.0% Translate
Words1323
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fonts
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, 22 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fonts/*.po
Translation file po/fonts/cs.po
When User Action Detail Object
a year ago aleskastner Translation completed yast-fonts/master - Czech
a year ago aleskastner Committed changes yast-fonts/master - Czech
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Je-li tato volba zapnuta, umožňuje tato volba velmi silnou pozici zde definovaných seznamuů preferencí. Protlačuje tato písma dokonce před požadavky dokumentů nebo GUI, pokud podporují žádanou znakovou sadu.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Ve výchozím nastavení systém upřednostňně nahrazuje metricky kompatibilní písma a FPL definované v tomto dialogu mohou býtlze tímto pravidlem obejitaít.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Dvě písma jsou metricky kompatibilní, pokud všechny odpovídající si glyfy mají stejné rozměry. To implikpísma mají tutéž velikost. To způsobuje takéž stejné rozměry dokumentuou velikost dokumentu používajícího tato písma, stejnéá zalomení textu, atd.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>V některých situacích nejsou FPL, definované tímto dialogem, brány v potaz. Jejich význam lze zvýšit pomocí následujících dvou voleb.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Systém najde první <b>nainstalované</b> písmo ve FPL seznamu s přihlédnutím k ostatním parametrům dotazu. Dostupné balíčky písem pro distribuce SUSE lze najít a instalovat z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
TytoZde jsou seřazené seznamy jmennázvů písem, s nejvíce upřednostňovanýmiá písmya nejdříve.
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
Bez podpory subpixelové rasterizaceho vykreslování, zkompilované veho do FreeType, nastavení v této sekci neúčinkuje.</p>
a year ago aleskastner New translation yast-fonts/master - Czech
<p>Důležité: kvůli patentům ne FreeType ve výchozím stavu FreeType zavypnutou podporu subpixelové rasterizaceho vykreslování.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 1323
Translated 100.0% 136 1323
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 16, 2018, 8:16 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year