SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.

Translation status

Strings136
100.0% Translate
Words1323
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fonts
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, 22 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fonts/*.po
Translation file po/fonts/nl.po
When User Action Detail Object
a year ago FreekDeKruijf Translation completed yast-fonts/master - Dutch
a year ago FreekDeKruijf Committed changes yast-fonts/master - Dutch
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Indien geactiveerd zal deze optie een erg sterke positievoorkeur afdwingen voor hier gedefinieerde voorkeurslijsten introducerlijsten. Het pusht families daar vanaf voor document of GUI-verzoeken, als ze de vereiste tekenset dekken.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Via standaard instellingen, substitueert het systeem, bij voorkeur, metrisch compatibele lettertypen en FPL's gedefinieerd in deze dialoog kunnen door deze regel omzeild worden.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Twee lettertypen zijn metrisch compatibel, wanneer alle overeenkomstige letters dezelfde grootte hebben. Dit houdt in, dat tonen van het document met deze lettertypen ook dezelfde grootte en afbreking van regels etc. heeft.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>In sommige omstandigheden wordt met FPL's in deze dialoog gedefinieerd geen rekening gehouden. De volgende twee opties versterken deze rol.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Het systeem zal eerst zoeken naar de eerst <b>geïnstalleerde</b> familie in de lijst, waarbij natuurlijk met andere elementen in het zoeken rekening zal worden gehouden. Beschikbare pakketten met lettertypen voor de SUSE-distributies kunnen doorgebladerd worden en geïnstalleerd vanaf <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
Dit zijn gesorteerde lijsten met lettertypefamilienamen, met de familie met de meeste voorkeur eerst.
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
Zonder ondersteuning van subpixel weergave meegenomen bij het compileren hebben instellingen in deze sectie geen effect.</p>
a year ago FreekDeKruijf New translation yast-fonts/master - Dutch
<p>Merk op dat vanwege patenten, FreeType heeft subpixel weergave standaard heeft uitgeschakeld.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 1323
Translated 100.0% 136 1323
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 13, 2018, 3:10 p.m.
Last author Freek de Kruijf

Activity in last 30 days

Activity in last year