yast2-fonts is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed.

Translation status

Strings136
100.0% Translate
Words1323
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fonts
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a7356479f5, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fonts/*.po
Translation file po/fonts/sk.po
When User Action Detail Object
5 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Slovak
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
Pokrytia skriptov
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Ak je táto voľba zaškrtnutá, vynucuje prioritu tu definovaných preferenčných zoznamov. Pretláča odtiaľ rodiny pred požiadavkami dokumentov alebo GUI, ak pokrývajú požadovanú znakovú sadu.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Ak nezáleží na metrickej kompatibilite, túto možnosť môže byť nezaškrtnutá.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>V predvolenom nastavení systém prednostne nahrádza metricky kompatibilné písma a FPL definované v tomto dialógu sa týmto pravidlom môžu obísť.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Dve písma sú metricky kompatibilné, ak sú všetky zodpovedajúce písmená rovnakej veľkosti. To znamená, že dokument zobrazený pomocou týchto písiem má rovnakú veľkosť, s rovnakými zalomeniami riadkov, atď.</p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>V niektorých prípadoch sa FPL definované v tomto dialógu nezohľadňujú. Nasledujúce dve voľby posilňujú ich úlohu.</p>
5 months ago none Committed changes yast-fonts/master - Slovak
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
<p>Systém vyhľadá prvú <b>nainštalovanú</b> rodinu v zozname, samozrejme, pričom sa zohľadnia aj ďalšie prvky dopytu. Dostupné balíky písiem pre distribúcie SUSE je možné prechádzať a nainštalovať z <b>fontinfo.opensuse.org.</b></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-fonts/master - Slovak
FPL definované v tomto dialógu sa pred ne vložia.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 136 1323
Translated 100.0% 136 1323
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 18, 2020, 6:08 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year