SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.

Translation status

Strings12
100.0% Translate
Words83
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-hana-firewall
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f5a95d2c8b, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/hanafirewall/*.po
Translation file po/hanafirewall/cs.po
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes yast-hanafirewall/master - Czech
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Firewall HANA není nezávislý firewaall! Je to utilita pro firewalld.
Nástroj příkazového řádku generuje definice služeb firewalld a tento grafický nástroj přiřazuje tyto služby zónám.
Musíte použít ovládací prvky firewalld (jako příkazový řádek firewall-cmd) k ovládání skutečného nastavení firewallu, například k přiřazení rozhraní.
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Konfigurace firewalld je prázdná. Před spuštěním tohoto programu nastavte firewalld.
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Instalovat balíček HANA-firewall?
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Pomoc
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Zóna
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Služby:
a year ago aleskastner New translation yast-hanafirewall/master - Czech
Čísla instancí
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 12 83
Translated 100.0% 12 83
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 22, 2020, 11:43 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year