SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings660
100.0% Translate
Words5577
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-network
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 25e51c3de7, 17 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/network/*.po
Translation file po/network/cs.po
When User Action Detail Object
9 days ago admin Committed changes yast-network/master - Czech
11 days ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p><b>Zařízení</b> udává zařízení, přes něž bude směrován provoz do definované sítě.</p>
11 days ago admin Resource update yast-network/master - Czech
3 weeks ago none Committed changes yast-network/master - Czech
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p><b>Volby</b> určují přídavné možnosti směru. Procházejí přímo do <i>ip route add</i> s výjimkou <i>to</i>,<i>via</i> a <i>dev</i>.
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p>Pokud má tento systém funkci směrovače, povolte <b>Předávání protokolu IPv6</b> (předávání paketů z externích sítí
do interní sítě).
<b>Upozornění:</b> Předávání protokolu IPv6 zakazuje automatickou bezstavovou konfiguraci
adresy IPv6 (SLAAC).</p>
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p>Povolit <b>IPv4</b> (směrování paketů z vnějších sítí do vnitřní sítě), je-li tento
systém routerem.
<b>Důležité:</b> Pokud je povolena brána firewall, pouhé povolení předávání nestačí.
Je potřeba povolit maskování nebo v konfiguraci brány firewall nastavit nejméně jedno
pravidlo
přesměrování. Použijte modul brány firewall v YaST.</p>
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p><b>Gateway</b> definuje IP adresu stroje, který směruje pakety do vzdáleného stroje nebo sítě. Pro odmítnutí směrování může být prázdná.
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
<p><b>Výchozí směr</b> odpovídá celému určení dané rodiny IP adres, pokud neodpovídá žádné určité cestě. <b>Cíl</b> udává IP adresu (ve tvaru CIDR), pro niž je směr použit.</p>
a month ago aleskastner New translation yast-network/master - Czech
Výc&hozí směrování
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 660 5577
Translated 100.0% 660 5577
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 15, 2019, 7:49 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year