Translation status

Strings589
100.0% Translate
Words4885
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-network
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7227f0a5d8, 8 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/network/*.po
Translation file po/network/sk.po
When User Action Detail Object
3 days ago none Committed changes yast-network/master - Slovak
3 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Vybraté zariadenie bolo použité v iných zariadeniach.<br>Po vymazaní budú tieto zariadenia modifikované<ul>%s</ul><br>a tieto zariadenia vymazané: <ul>%s</ul><br>Naozaj vymazať?
4 days ago none New string to translate yast-network/master - Slovak
4 days ago none Resource update yast-network/master - Slovak
6 days ago none Resource update yast-network/master - Slovak
10 days ago none Committed changes yast-network/master - Slovak
10 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Zadaná MAC adresa nie je platná, zadajte, prosím, platnú adresu.
10 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Nepriradiť (napr. zviazané alebo mostové podriadené zariadenia)
10 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Kľúč WEP je neplatný. Kľúč WEP je možné zadať priamo hexadecimálnymi číslicami, s pomlčkami alebo bez nich, v ASCII zobrazení kľúča (predpona s: ) alebo ako heslo, ktoré bude hašované (predpona h: ).
10 days ago FerdinandGalko New translation yast-network/master - Slovak
Neplatná ip adresa, prefix or maska siete
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 589 4885
Translated 100.0% 589 4885
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 10, 2019, 3:07 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year