Translation status

Strings82
100.0% Translate
Words683
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-nfs-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f5a95d2c8b, 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/nfs/*.po
Translation file po/nfs/ca.po
When User Action Detail Object
11 days ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
13 days ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
4 months ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
4 months ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
8 months ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
8 months ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
11 months ago none Committed changes yast-nfs/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-nfs/master - Catalan
<p>Cada compartició d'NFS s'identifica per l'adreça del servidor NFS remot
i el directori exportat, el directori local on el directori remot està muntat, la
versió del protocol d'NFS i les opcions del muntatge. Per a més informació sobre
el muntatge d'NFS i les opcions de muntatge, consulteu el manual d'<tt>man nfs</tt>.</p>
<p>Un asterisc (*) després del punt de muntatge indica un sistema de fitxers
que no està muntat actualment (per exemple, perquè té l'opció <tt>noauto</tt>
(no automàtic) establerta a <tt>/etc/fstab</tt>).</p>
11 months ago Dmedina Translation changed yast-nfs/master - Catalan
<p>Per muntar una compartició nova d'NFS, useu el botó <B>Afegeix</B>. Per canviar la configuració
d'una compartició ja muntada, useu el botó <B>Edita</B>. Suprimiu i desmunteu la compartició seleccionada
amb el botó <B>Suprimeix</B>.</p>
11 months ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 82 683
Translated 100.0% 82 683
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2020, 5:29 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year