Translation status

Strings82
100.0% Translate
Words683
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-nfs-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/nfs/*.po
Translation file po/nfs/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
a month ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
5 months ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
5 months ago admin Resource update yast-nfs/master - Catalan
8 months ago none Committed changes yast-nfs/master - Catalan
8 months ago Dmedina Translation changed yast-nfs/master - Catalan
<p>Cada compartició d'NFS s'identifica per l'adreça del servidor NFS remot
i el directori exportat, el directori local on el directori remot està muntat, la
versió del protocol d'NFS i les opcions del muntatge. Per a més informació sobre
el muntatge d'NFS i les opcions de muntatge, consulteu el manual d'<tt>man nfs</tt>.</p>
<p>Un asterisc (*) després del punt de muntatge indica un sistema de fitxers
que no està muntat actualment (per exemple, perquè té l'opció <tt>noauto</tt>
(no automàtic) establerta a <tt>/etc/fstab</tt>).</p>
8 months ago Dmedina Translation changed yast-nfs/master - Catalan
<p>Per muntar una compartició nova d'NFS, useu el botó <B>Afegeix</B>. Per canviar la configuració
d'una compartició ja muntada, useu el botó <B>Edita</B>. Suprimiu i desmunteu la compartició seleccionada
amb el botó <B>Suprimeix</B>.</p>
8 months ago none Resource update yast-nfs/master - Catalan
8 months ago none Committed changes yast-nfs/master - Catalan
8 months ago Dmedina Translation changed yast-nfs/master - Catalan

La causa podria ser un tallafoc en execució,
que probablement bloquejca l'escaneig de la xarxa.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 82 683
Translated 100.0% 82 683
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2020, 5:29 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year