SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings82
100.0% Translate
Words683
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-nfs-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a7356479f5, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/nfs/*.po
Translation file po/nfs/cs.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-nfs/master - Czech
a month ago admin Resource update yast-nfs/master - Czech
5 months ago none Resource update yast-nfs/master - Czech
5 months ago none Committed changes yast-nfs/master - Czech
5 months ago aleskastner New translation yast-nfs/master - Czech
Nenalezeno NFS připojení '%s'.
5 months ago none New string to translate yast-nfs/master - Czech
5 months ago none Resource update yast-nfs/master - Czech
5 months ago none Committed changes yast-nfs/master - Czech
5 months ago aleskastner New translation yast-nfs/master - Czech
<p>Každá sdílená složka systému souborů NFS je určena adresou vzdáleného
serveru NFS a exportovaným adresářem, místním adresářem, do kterého je
připojen vzdálený adresář, verzi NFS protokolu a možnostmi připojení.
Další informace týkající se připojení systému souborů NFS a možností připojení
naleznete v tématu <tt>man nfs.</tt>.</p><p>Hvězdička (*) za bodem
připojení značí, že systém souborů je právě nepřipojen (např. proto, že má
v <tt>/etc/fstab</tt> nastavenou volbu <tt>noauto
</tt></p>
5 months ago none New string to translate yast-nfs/master - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 82 683
Translated 100.0% 82 683
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 26, 2020, 5:47 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year