SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings450
100.0% Translate
Words3675
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-packager
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 408a34e118
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/packager/*.po
Translation file po/packager/sv.po
When User Action Detail Object
a week ago Weblate Admin Resource update yast-packager/master - Swedish
2 weeks ago Weblate Admin Resource update yast-packager/master - Swedish
3 weeks ago None Resource update yast-packager/master - Swedish
a month ago None Resource update yast-packager/master - Swedish
a month ago Weblate Admin Committed changes yast-packager/master - Swedish
a month ago Sven Åhr New translation yast-packager/master - Swedish
Det gick inte att hitta några SLP-arkiv på nätverket.
Detta kan orsakas av en aktiverad SuSEfibrewall2ndvägg,
som antagligen blockerar nätverkssökningen.
a month ago Sven Åhr New translation yast-packager/master - Swedish
LAktista övera online-arkiv nu?
a month ago Sven Åhr New translation yast-packager/master - Swedish
Det gick inte att välja standardproduktmönster:
%s
Det gick inte att hitta mönstren.

Detta kan troligtvis korrigeras genom att lägga till fler
installationslagringsplatser genom att gå tillbaka till
skärmen för registrering eller skärmen för att lägga till en produkt.
a month ago Sven Åhr New translation yast-packager/master - Swedish
Systemet har mindre än %d MiB minne, så
det finns en betydlig risk att minnet tar slut
och installationsprogrammet kan krascha eller frysa.

Det rekommenderas att du använder onlinelagringsplatser
senare i det installerade systemet.
a month ago Sven Åhr New translation yast-packager/master - Swedish
Systemet har en aktiv nätverksanslutning.
Ytterligare programvara finns tillgänglig online.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 450 3675
Translated 100.0% 450 3675
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 19, 2019, 1:37 p.m.
Last author Sven Åhr

Activity in last 30 days

Activity in last year