Translation status

Strings463
100.0% Translate
Words8932
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 514c5043b8, 17 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Translation file po/printer/ca.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago none Resource update yast-printer/master - Catalan
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
a month ago admin Committed changes yast-printer/master - Catalan
2 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
<p>
El <b>controlador</b> determina que es produeixi el tipus de dades correcte per al
model concret de la impressora.<br>
Si se selecciona un controlador incorrecte, s'envien dades incorrectes a la impressora i,
com a conseqüència, s'obté una impressió errònia o caòtica, o simplement no s'obté cap impressió.<br>
Podeu seleccionar un altre controlador i modificar-ne la configuració més endavant
o conservamantenir el controlador que s'utilitzsa actualment i modificar-ne la configuració ara.<br>
Alguns paràmetres d'opcions del controlador han de coincidir amb la impressora que utilitzeu.
Per exemple, el paràmetre de la mida del paper per defecte del controlador
ha de coincidir amb el paper que carregueu a la impressora.<br>
En altres paràmetres d'opcions del controlador, podeu triar l'opció que més us convingui.
Per exemple, normalment qualsevol de les resolucions d'impressió disponibles
ha de funcionar amb el controlador específic.
Això no obstant, pot ser que la vostra impressora concreta no pugui
imprimir en alta resolució; per exemple, si teniu una impressora làser
que no té prou memòria integrada per processar pàgines en alta resolució.
Quan canvieu el controlador usat actualment per un altre,
primeu heu d'aplicar el canvi a la cua d'impressió
per tal que el nou controlador es faci servir per a la cua,
(per exemple, heu d'acabar aquest diàleg com a primer pas)
i seguidament en un segon pas podeu ajustar els paràmetres del controlador
usant aquest diàleg una altra vegada.<br>
Inicialment, al camp per a la línia de cerca del controlador
es mostra la descripció del controlador usat actualment quan la connexió no estava canviada.
Això té com a resultat, normalment, un sol controlador coincident
per tant, haureu d'introduir una línia de cerca menys específica
per obtenir també altres controladors disponibles o bé feu servir el botó "Troba'n més".
Si no hi ha cap coincidència, això no vol dir que no hi hagi cap controlador disponible.
Per tant, podeu introduir el que vulgueu com a línia de cerca
i remenar per totes les descripcions de controladors disponibles.
</p>
3 months ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
5 months ago admin Resource update yast-printer/master - Catalan
8 months ago none Committed changes yast-printer/master - Catalan
8 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
No es pot executar hp-setup perquè no es pot obrir cap pantalla gràfica.
Això passa especialment quan el YaST s'executa en mode de text,
o quan l'usuari que executa el YaST no té cap variable d'entorn DISPLAY establert,
o quan el procés del YaST no té permís per accedir a una pantalla gràfica.
En aquest cas, hauríeu d'executar hp-setup manualment directament com a usuari "root"d'arrel.
8 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
<p>
El <b>controlador</b> determina que es produeixin les dades necessàries per al
model específic d'impressora.<br>
Si s'assigna un controlador erroni, s'envien dades errònies a la impressora,
la qual cosa provoca una mala impressió, una impressió caòtica o cap impressió.<br>
Inicialment, el camp d'entrada per a la línia de cerca del controlador mostra
el nom del model autodetectat de la connexió seleccionada vigent
i els controladors que es mostren per defecte són els que coincideixen amb el
nom del model.<br>
Si la descripció del controlador coincideix amb el nom del model autodetectat,
i si tots els controladors coincidents sembla que pertanyin al mateix model,
la descripció dels controladors es classifica de manera que el controlador més raonable
sigui a dalt de tot de la llista i sigui el que s'ha preseleccionat automàticament.
Si no hi ha cap controlador preseleccionat, heu de trobar i seleccionar
manualment el controlador adient.<br>
D'altra banda, si s'ha preseleccionat un controlador automàticament
no significa necessàriament que aquest controlador sigui raonable
per a les vostres necessitats particulars.
Estrictament parlant, un controlador automàticament preseleccionat
podria no funcionar per al vostre model d'impressora particular.
El motiu és que la detecció automàtica de controladors
només funciona basant-se un una comparació de línies
(el nom del model autodetectat i les descripcions dels controladors)
de manera que el resultat pot ser només una mala proposta
de configuració de la vostra impressoral.<br>
Per això, comproveu que els valors preseleccionats tinguin sentit
i no tingueu manies a l'hora de remenar i modificar la configuració
al que sabeu que funciona millor amb la vostra impressora.<br>
Si no hi ha cap descripció de controlador que coincideixi amb el model autodetectat,
no significa necessàriament que no hi hagi cap controlador per al vostre model.
Sovint només el nom del model a les descripcions dels controladors
és diferent del nom del model autodectectat.
Per tant, podeu introduir el que vulgueu com a línia de cerca de controlador
i remenar per les descripcions dels controladors disponibles.<br>
Normalment l'opció de controlador per defecte hauria de ser raonable
de manera que funcionés per a la vostra impressora.
Algunes opcions de configuració del controlador haurien de coincidir amb la vostra impressora.
Concretament la mida del paper per defecte establert al controlador
hauria de coincidir amb el que realment es carrega a la impressora.
Podeu escollitriar paper A4 o paper de carta com a mida de paper per defecte
o no seleccionar res per fer servir la mida per defecte del controlador
que és també la configuració bàsica si el controlador no té suport ni per a A4 ni carta
(per exemple, en una impressora per a fotografies de petit format).
Si voleu ajustar altres paràmetres excepte A4 o carta,
primer heu de configurar la cua d'impressió i, en segon lloc, podeu
podeu ajustar els paràmetres del controlador al diàleg "Editar/Modificar".
</p>
a year ago none Committed changes yast-printer/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 463 8932
Translated 100.0% 463 8932
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 29, 2020, 2:20 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year