SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 5323fc5329, 4 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Translation file po/printer/hu.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-printer/master - Hungarian
a month ago admin Resource update yast-printer/master - Hungarian
3 months ago admin Resource update yast-printer/master - Hungarian
5 months ago admin Resource update yast-printer/master - Hungarian
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Hungarian
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Hungarian
2 years ago roberttaisz Translation completed yast-printer/master - Hungarian
2 years ago roberttaisz Committed changes yast-printer/master - Hungarian
2 years ago roberttaisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Az eszköz URI-k a nyomtatókiszolgáló számítógépen keresztül történő nyomtatás esetén</big></b><br>
A nyomtatókiszolgáló készülékkel ellentétben a nyomtatókiszolgáló
számítógép egy valódi, nyomtatási szolgáltatást kínáló számítógépet jelent.<br>
Elérése különféle hálózati protokollokkal történik.
Kérdezze meg a hálózati rendszergazdától, hogy milyen nyomtatókiszolgáló számítógép
működik a hálózaton:<br>
<b>Windows (R) vagy Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Az SMB nyomtatómegosztás eléréséhez telepíteni kell a samba-client csomagot.
A csomag biztosítja az 'smb' CUPS modult, amely kapcsolatot
teremt az <tt>/usr/bin/smbspool</tt> programmal, amely valójában elküldi az adatokat
az SMB-nyomtatómegosztásnak.<br>
Eléréséhez egy kiszolgálónév és egy nyomtatómegosztás neve (nem kötelezően
egy munkacsoport neve) szükséges.
Ezenkívül felhasználónév és jelszó is szükséges lehet a hozzáféréshez.
Ne feledje, hogy az ilyen értékekben százalékjeles kódolással
kell megadni a szóközöket és a speciális karaktereket (lásd fent).<br>
A CUPS alapértelmezés szerint 'lp' felhasználóként futtatja a modulokat (ez esetben az smbspoolt).
Active Directory (R) (AD) környezetben való nyomtatás esetén
az 'lp' felhasználó nem jogosult az ebben a környezetben való nyomtatásra,
tehát a hagyományos módon, az smbspool modulból az 'lp' felhasználóval
történő nyomtatás nem működne.<br>
Az AD-könyezetben való nyomtatáshoz a samba-krb-printing
RPM-csomagot is telepíteni kell.
Ilyen esetben a CUPS modul 'smb' csatlakozója
az <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt> lesz.
Ez egy burkoló, amely az adott feladatot elküldő eredeti felhasználóként
futtatja az smbspool modult.
Ha AD-környezetben a Kerberos protokoll használatos
hitelesítésre, a felhasználó egy jegyeket biztosító jegyet (TGT)
kap az ablakkezelőtől a Gnome vagy a KDE asztalra történő bejelentkezéskor.
Amikor a rendszer az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználóként
futtatja az smbspool modult, az hozzáfér a felhasználó TGT-jéhez
és azzal továbbíthatja a nyomtatási adatokat az SMB-nyomtatómegosztásnak
még a Kerberos-hitelesítést használó AD-környezetekben is.
Ilyen esetben sem állandó felhasználónevet, sem állandó
jelszót nem kell megadni a hitelesítéshez.
Ennek előfeltétele, hogy a get_printing_ticket fusson azon az állomáson
amelyre az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználó be van jelentkezve.
Ez azt jelenti, hogy telepíteni kell annak a felhasználónak
a munkaállomására, aki ilyen feladatokat fog küldeni,
és a felhasználó munkaállomásának közvetlenül az
AD-környezetben működő SMB-nyomtatómegosztásra kell küldenie a nyomtatási adatokat.
Külön megemlítendő, hogy nem működik olyan elválasztott CUPS-kiszolgáló számítógépen,
amelyre nincsenek bejelentkezve a nyomtatási feladatokat küldő felhasználók.<br>
A hagyományos mód esetére a megfelelő teljes eszköz URI például a következő lehet:<br>
smb://felhasználónév:jelszó@munkacsoport/kiszolgáló/nyomtató<br>
Például 'Nagy Andor', akinek jelszava '@home!', a következőhöz hasonló
eszköz URI-t használhat a 'Fun Printer 1000+' megosztás elérésére:<br>
smb://Andor%20Nagy:%40home%21@CSOPORT/kiszolgáló/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>További információk:</b> <tt>man smbspool</tt>, illetve<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
A „Windows” és az „Active Directory” a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.<br>
<b>Hagyományos UNIX-kiszolgáló (LPR)</b><br>
A hagyományos UNIX kiszolgálókon egy Line Printer Daemon (LPD) fut,
az biztosít egy vagy több LPD-nyomtatósort.
Eléréséhez az IP-cím és az LPD-nyomtatósor neve szükséges.
A megfelelő eszköz URI:<br>
lpd://ip-cím/nyomtatósor<br>
<b>CUPS-kiszolgáló</b><br>
Általában nem tanácsos helyi nyomtatósort beállítani ahhoz,
hogy elérje egy CUPS-kiszolgáló távoli nyomtatósorát. Ehelyett a
<b>Hálózaton keresztüli nyomtatás</b> párbeszédpanelen célszerű megadni a beállításokat.
Csak akkor folytassa a következő lépésekkel, ha valóban biztosan
helyi nyomtatósort beállítani egy CUPS-kiszolgálón futó távoli nyomtatósor eléréséhez.<br>
A kiszolgálón futó CUPS natív protokollja az IPP.
Az IPP hivatalos IANA-portja 631.
A megfelelő eszköz URI:<br>
ipp://ip-cím:631/nyomtatók/nyomtatósor<br>
</p>
2 years ago roberttaisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Eszköz URI a közvetlenül csatlakoztatott eszközökhöz</big></b><br>
Azok az eszközök, amelyek párhuzamos porton vagy USB-n
keresztül közvetlenül vannak csatlakoztatva, automatikusan
felismerésre kerülnek és a megfelelő eszköz URI létrejön.
Például:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Általában csak az automatikusan létrehozott eszköz URI működik.
Amennyiben az eszköz felismerése nem automatikus, akkor általában nincs kommunikáció az eszközzel és nem lehet rá adatot küldeni.<br>
A HP-nyomtatók vagy -többfunkciós készülékek 'hp' háttérrendszeren
keresztül való eléréséhez a hplip csomagnak telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a HPLIP nevű nyomtató- és szkennelőalkalmazást.
Ezzel szemben azok az eszközök, amelyek soros porton vagy bluetooth-on keresztül csatlakoznak, általában nem kerülnek automatikusan
felismerésre, ezért az eszköz URI-t kézzel kell megadni.
A soros eszköz URI paramétereinek meg kell felelnie a nyomtatóban lévő soros
port által támasztott követelményeknek, ezért célszerű annak dokumentációját
áttanulmányozni.
Eszköz URI példa:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Az eszköz bluetooth-on keresztüli eléréséhez a bluez-cups csomagnak
telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a bluetooth CUPS háttérrendszert, amely
a bluetooth nyomtatóra továbbítja az adatokat.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 463 8932
Translated 100.0% 463 8932
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.4% 2

Last activity

Last change April 26, 2018, 2:46 p.m.
Last author Robert Taisz

Activity in last 30 days

Activity in last year