Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7ada88d229, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Translation file po/printer/sk.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago admin Resource update yast-printer/master - Slovak
a year ago admin Resource update yast-printer/master - Slovak
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Translation completed yast-printer/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Committed changes yast-printer/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko New translation yast-printer/master - Slovak
<p>
<b><big>URI zariadení pre priamo pripojené zariadenia</big></b><br>
Zariadenia, ktoré sú pripojené cez USB,
sú automaticky detegované a príslušné URI zariadenia je automaticky generované.
Napríklad:<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Zvyčajne fungujú len automaticky generované URI zariadení.
Keď zariadenie nie je automaticky detegované, zvyčajne nie je možná žiadna komunikácia
so zariadením a nie je možné odoslať žiadne dáta do zariadenia.<br>
Pre prístup k tlačiarni HP alebo zariadeniu all-in-one cez backend 'hp',
musí byť nainštalovaný RPM balík hplip.
Balík poskytuje softvér HPLIP od HP na tlačenie a skenovanie.<br>
Oproti tomu zariadenia, ktoré sú pripojené cez bluetooth
nie sú automaticky detegované, takže musí byť ručne zadané URI zariadenia.
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Pre prístup k zariadeniu cez bluetooth, musí byť nainštalovaný RPM balík bluez-cups.
Balík poskytuje CUPS backend 'bluetooth', ktorý vlastne posiela dáta
na bluetooth tlačiareň.
</p>
2 years ago none Committed changes yast-printer/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko New translation yast-printer/master - Slovak
<p>
<b><big>URI zariadení pre tlač cez stroj tlačového servera</big></b><br>
Na rozdiel od boxu tlačového servera stroj tlačového servera
znamená skutočný počítač, ktorý ponúka tlačové služby.<br>
Prístup nastáva cez rôzne sieťové protokoly.
Spýtajte sa správcu siete, čo ktorý stroj tlačového servera
poskytuje vo vašej konkrétnej sieti:<br>
<b>Windows (R) alebo Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Pre prístup na zdieľanie SMB tlačiarne, musí byť nainštalovaný RPM balík samba-client.
Balík obsahuje CUPS backend 'smb', čo je odkaz
program <tt>/usr/bin/smbspool</tt>, ktorý v skutočnosti posiela dáta
do zdieľania SMB tlačiarne.<br>
Názov servera a názov zdieľania tlačiarne a prípadne názov pracovnej skupiny
je potrebné pre prístup.
Okrem toho môže byť potrebné pre získanie prístupu meno používateľa a heslo.
Majte na pamäti, že medzery a špeciálne znaky v týchto hodnotách
musia byť kódované percentom (pozri vyššie).<br>
V predvolenom nastavení CUPS spustí backendy (tu smbspool) ako používateľ 'lp'.
Pri tlači v prostredí Active Directory (R) (AD)
nemá používateľ 'lp' dovolené tlačiť v tomto prostredí,
takže tradičný spôsob tlačenia cez smbspool ako používateľ 'lp'
nebude fungovať.<br>
Pre tlač v prostredí AD musí byť dodatočne
nainštalovaný RPM balík samba-krb-printing.
V tomto prípade odkaz CUPS backend 'smb'
sa zmení na <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>,
čo je obálka pre spustenie smbspool ako pôvodného používateľa,
ktorý predložil konkrétnu tlačovú úlohu.
Keď sa používa protokol Kerberos pre overenie
v AD prostredí, používateľ dostane tiket s oprávnením na tvorbu tiketov (TGT)
cez správcu obrazovky pri prihlásení do GNOME alebo KDE.
Keď sa smbspool spustí ako pôvodný používateľ, ktorý predložil
konkrétnu tlačovú úlohu, môže získať prístup k TGT tohto používateľa
a používať ho na odovzdanie tlačových dát do zdieľania tlačiarne SMB
aj v AD prostredí s overovaním Kerberos.
V tomto prípade nemusí byť určené pevné používateľské meno
ani heslo pre overenie.
Predpokladom je, že get_printing_ticket beží na rovnakom hostiteľovi,
kde je prihlásený používateľ, ktorý predložil konkrétnu tlačovú úlohu.
To znamená, že je to musí byť nastavené na pracovnej stanici
pre konkrétneho používateľa, ktorý bude predkladať takéto tlačové úlohy
a pracovná stanica používateľa musí poslať svoje tlačové dáta
v AD prostredí priamo zdieľaniu SMB tlačiarne.
Obzvlášť to nefunguje na oddelenom stroji CUPS servera,
kde používatelia, ktorí odosielajú tlačové úlohy nie sú prihlásení.<br>
Pre tradičný spôsob je zodpovedajúce úplne URI zariadenia:<br>
smb://username:password@workgroup/server/printer<br>
Napríklad 'John Doe' s heslom '@home!' môže používať niečo ako
je nasledujúce URI zariadenia pre prístup k zdieľaniu 'Fun Printer 1000+':<br>
smb://John%20Doe:%40home%21@MYGROUP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>Viac informácií</b> nájdete na <tt>man smbspool</tt> a<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
'Windows' a 'Active Directory' sú registrované ochranné známky
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
<br>
<b>Tradičný UNIX Server (LPR)</b><br>
Line Printer démon (LPD) beží na tradičnom UNIX serveri
a poskytuje jeden alebo viac frontov LPD.
Pre prístup k nemu je potrebná IP adresa a názov frontu LPD.
Zodpovedajúce URI zariadenia je:<br>
lpd://ip-address/queue<br>
<b>CUPS Server</b><br>
Obvykle by ste nemali nastaviť lokálny tlačový front pre prístup
k vzdialenému frontu na CUPS serveri. Namiesto toho urobte nastavenie
v dialógu <b>Tlač prostredníctvom siete</b>.
Iba vtedy, ak naozaj viete, že musíte nastaviť lokálny tlačový front
pre prístup k vzdialenému frontu na CUPS serveri, pokračujte tu.<br>
IPP je natívny protokol pre CUPS, ktorý beží na serveri.
Oficiálny IANA port pre IPP je 631.
Zodpovedajúce URI zariadenia je:<br>
ipp://ip-address:631/printers/queue<br>
</p>
2 years ago none Resource update yast-printer/master - Slovak
3 years ago none Committed changes yast-printer/master - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 463 8932
Translated 100.0% 463 8932
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.2% 1

Last activity

Last change April 25, 2018, 2:29 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year