When User Action Detail Object
8 days ago none Committed changes yast-qt/master - Albanian
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Pemë
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Ndihmë
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Konfiguro hyrjen në YaST
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Kalimi në paletën e ngjyrave për përdoruesit me dëmtim të shikimit -
shtypni përsëri Shift-F4 për t'u kthyer përsëri në ngjyrat normale.
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ndërrimi i ngjyrave
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Klikim i papritur
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ke klikuar në butonin e djathtë të miushit, ku pritej një klikim i majtë.
Kaloni butonat e majtë dhe të djathtë të miushit?
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
&Mbyll
8 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-qt/master - Albanian
Ndihmë
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 23 152
Translated 65.2% 15 54
Needs editing 0.0% 0
Failing check 4.3% 1

Last activity

Last change Oct. 6, 2019, 12:16 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year