This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.

Translation status

Strings260
100.0% Translate
Words2111
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-registration
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/registration/*.po
Translation file po/registration/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-registration/master - Catalan
a month ago Dmedina New translation yast-registration/master - Catalan
El YaST requereix que el sistema estigui registrat per tal de fer una cerca en línia. Alternativament, useu la subversió web a https://scc.suse.com/packages/.
a month ago none New string to translate yast-registration/master - Catalan
a month ago none Resource update yast-registration/master - Catalan
a month ago none Committed changes yast-registration/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-registration/master - Catalan
<p>Podeu escollitriar importar el certificat a la llista d'autoritats de certificatció conegudes (CA), fet que significa que confieu en el tema i l'emissor del certificat desconegut.</p>
a month ago none Committed changes yast-registration/master - Catalan
a month ago Dmedina New translation yast-registration/master - Catalan
La funció de cerca en línia permet usar la cerca de paquets a través de mòduls i extensions, inclosos els que no s'han activat per al sistema.

Un cop s'ha trobat el paquet que es vol, l'usuari el pot seleccionar per instal·lar. Si pertany a un mòdul no activat, el YaST permetrà activar el mòdul o l'extensió. Tingueu en compte que l'activació es farà al final, després que l'usuari cliqui al botó de Següent.
a month ago none New string to translate yast-registration/master - Catalan
a month ago none Resource update yast-registration/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 260 2111
Translated 100.0% 260 2111
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 19, 2020, 3:21 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year