This is a SUSE Linux Enterprise module, not intended for community usage.

Translation status

Strings266
100.0% Translate
Words2251
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-registration
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master bfecbc2652, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/registration/*.po
Translation file po/registration/sk.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago admin Resource update yast-registration/master - Slovak
a month ago admin Resource update yast-registration/master - Slovak
3 months ago admin Committed changes yast-registration/master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Zatiaľ žiadne výsledky
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
One
%s nájdený balík
Few
%s nájdené balíky
Other
%s nájdených balíkov
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Nebol nájdený žiadny balík
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Kontaktovanie Zákazníckeho centra SUSE. Môže to chvíľu trvať.
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
<p><b>Súhrn zmien Online hľadania</b></p>
<p>Táto obrazovka sumarizuje, ktoré moduly/rozšírenia sa budú aktivovať a ktoré balíčky sa budú inštalovať.Ak ste s týmito zmenami súhlasíte, kliknite na tlačidlo <b>Ďalej</b>. Ak však chcete pridať alebo odstrániť ľubovoľnú položku, kliknutím na tlačidlo <b>Späť</b> sa dostanete do dialógového okna vyhľadávania. Nakoniec, ak sa rozhodnete nevykonať žiadnu zmenu systému, kliknite na tlačidlo <b>Zrušiť</b>.</p>
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
<p><b>Online hľadanie</b></p>
<p>Funkcia online hľadanie umožňuje vyhľadávanie balíkov vo všetkých moduloch a rozšíreniach vrátane tých, ktoré neboli pre tento systém aktivované.</p>
<p>Ak chcete vykonať hľadanie, jednoducho napíšte výraz do vstupného poľa <b>Názov balíka</b> a stlačte tlačidlo <b>Hľadať</b>. YaST potom kontaktuje Zákaznícke centrum SUSE a po niekoľkých sekundách zobrazí výsledky v tabuľke vrátane modulu/rozšírenia, do ktorého každý balík patrí.</p>
<p>Ľubovoľný balík na inštaláciu môžete vybrať kliknutím na príslušný riadok tabuľky a stlačením tlačidla <b>Prepnúť výber</b> (alebo len dvojitým kliknutím na riadok). Ak balík patrí do neaktivovaného modulu/rozšírenia, YaST sa vás spýta na jeho aktiváciu. Majte na pamäti, že skutočná aktivácia sa uskutoční po kliknutí na tlačidlo <b>Ďalej</b>.</p>
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-registration/master - Slovak
Nastavenia servPrepnúť výbera
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 266 2251
Translated 100.0% 266 2251
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 14, 2020, 4:26 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year