SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-reipl is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words313
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-reipl
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master bd88aefd92, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/reipl/*.po
Translation file po/reipl/pl.po
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes yast-reipl/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
Inicjalizacjaowanie...
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Po potwierdzeniu w tymtego okniea dialogowym,ego można dokonawyzwolić ponownego uruchomienia komputera, po czym system zostaniey rozruch komputera,
np. przez zamknięcie systemu. System uruchomi się
automatycznie uruchomiony z określonego urządzenia.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>Loadparam</b> nie może miezawierać więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie inicjowania:</big></b><br>
MDziałanie konfiguratora można bezpiecznie przerwać działanie konfiguratora, naciskając teraz przycisk <b>Przerwij</b>.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Wartość pPolae <b>wWybór programu rozruchowego</b> musi byzawierać dodatnią liczbąę całkowitą,
która określa konfigurację startową programu rozruchowego zipl.
Wartość 0 oznacza
konfigurację domyślną.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>lLoadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>loadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa ono
konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Proszę uUżyćj jednego pustego
znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>uUrządzenie</b> musi zawierać poprawnidłowy identyfikator magistrali urządzenia
zapisany małymi literami w formacie kompatybilnym z sysfs 0. <i>&lt;subchannel set ID&gt;</i>.<i>&lt;device ID&gt;</i>,
jak 0.0.5c51. W zależności od wybranej metody może to się odnosić do karty DASD lub FCP.</p>
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie zapisu:</big></b><br>
Aby przerwać procedurę zapisu, należy nacisnąćciśnij przycisk <b>Przerwij</b>.
Dodatkowe okno będzidialogowe zawierało informację, czy jest to bezpieczne.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 32 313
Translated 100.0% 32 313
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2018, 4:04 p.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year