SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-reipl is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words313
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-reipl
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 408a34e118
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/reipl/*.po
Translation file po/reipl/pl.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes yast-reipl/master - Polish
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
Inicjowalnizacjae...
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Po potwierdzeniu w tymego okniea dialogowym,ego można dwyzwokonalić ponownegy ro uzruchomienia komputera,
np.
porzez zamknięczymie systemu. zoSystanem uruchomie się automatycznie uruchomiony z określonego urządzenia.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>Loadparam</b> nie może miezawierać więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie inicjowania:</big></b><br>
MDziałanie konfiguratora można bezpiecznie przerwać działanie konfiguratora, naciskając teraz przycisk <b>Przerwij</b>.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>Wybór programu rozruchowego</b> musi zawierać dodatnią liczbę całkowitą,
która określa konfigurację startową programu rozruchowego zipl.
Wartość pola <b>wybór programu rozruchowego</b> musi być dodatnią liczbą całkowitą,0 oznacza
która określa konfigurację startową programu rozruchowego zipl.
Wartość 0 oznacza konfigurację
domyślną.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>lLoadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa konfigurację startową
programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>loadparam</b> nie może mieć więcej niż 8 znaków. Określa ono konfigurację startową
konfigurację programu rozruchowego zipl. Użyj jednego pustartową programu rozruchowego zipl. Proszę użyć jednego pustego
ego znaku, aby wybrać konfiguracje domyślną.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p>Pole <b>Urządzenie</b> murządzenie</b> musi zawierać poprawnrawidłowy identyfikator magistrali urządzenia
zapisany małymi literami w formacie kompatybilnym z sysfs 0. <i>&lt;subchannel set ID&gt;</i>.<i>&lt;device ID&gt;</i>,
jak 0.0.5c51. W zależności od wybranej metody może to się odnosić do karty DASD lub FCP.</p>
a year ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-reipl/master - Polish
<p><b><big>Przerwanie zapisu:</big></b><br>
Aby przerwać procedurę zapisu, należciśnij przy nacisnąć przycisk <b>Przerwij</b>.
Dodatkowe okno dzie zawierałoialogowe zawiera informację, czy jest to bezpieczne.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 32 313
Translated 100.0% 32 313
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2018, 4:04 p.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year