SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings183
100.0% Translate
Words2436
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-security
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master e966a650ed, 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/security/*.po
Translation file po/security/sv.po
When User Action Detail Object
a week ago none Resource update yast-security/master - Swedish
2 weeks ago none Resource update yast-security/master - Swedish
a month ago none Resource update yast-security/master - Swedish
8 months ago none Committed changes yast-security/master - Swedish
8 months ago Svenhr New translation yast-security/master - Swedish
Sparakriver säkerhetsinställningarkonfiguration...
11 months ago none Resource update yast-security/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-security/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Inkludera aAktuell katalog i roots sökväg:</b> På ett DOS-system
söks körbara filer (program) först i den aktuella katalogen, och sedan i den aktuella
sökvägsvariabeln. I ett Unix-system söks däremot
de endast via sökvägen (variabeln PATH).</p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Användare som startar updatedb</b>: Programmet updatedb körs
en gång per dag. Det avsöker hela filsystemet och skapar en databas (locatedb)
som lagrar platsen där varje fil befinner sig. Det går att söka i databasen
med programmet locate. Här anger du användaren som kör kommandot: <b>ingennobody</b>
(få filer) eller <b>root</b> (alla filer).</p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Sekunder väntetidFördröjning efter felaktigt inloggningsförsök:</b>
Det är lämpligt med en väntetid efter ett felaktigt inloggningsförsök för att
förhindra lösenordsgissande. Gör tiden så kort att användarna inte måste vänta för
länge innan nästa försök om lösenordet stavas fel. Ett lagom värde är tre (<tt>3</tt>) sekunder.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 183 2436
Translated 100.0% 183 2436
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 30, 2019, 9:28 a.m.
Last author Sven Åhr

Activity in last 30 days

Activity in last year