SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings108
100.0% Translate
Words1726
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-sudo
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a4093b2e1b, 2 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/sudo/*.po
Translation file po/sudo/pl.po
When User Action Detail Object
7 months ago admin Resource update yast-sudo/master - Polish
a year ago none Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Reguły dla sudo
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Istnieje już aAlias o nazwie %1. już istnieje
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
Jeśli nastąpi jej zmiana, niektóre programy mogą przestać funkcjonować.
NCzy na pewno edytować?
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Suggestion removed yast-sudo/master - Polish
Jeśli nastąpi jej zmiana, niekóre programy mogą przestać funkcjonować.
Na pewno edytować?
a year ago ewelinamichalowska Suggestion accepted yast-sudo/master - Polish
<p>Proszę wWprowadzićź unikatową nazwę w polu <b>Nazwa aliasu</b>. Aby do aliasu dodać
nowe polecenie, proszę nacisnąćkliknij przycisk <b>Dodaj</b>. Pojawi sięZostanie wyświetlone okno, w którym będzie
można wprowadzić nazwę polecenia (albo wybrać polecenie po naciśnięciu przycisku <b>Przeglądaj</b>).
Dodatkowo można określić parametry polecenia, w polu <b>Parametry</b>.
a year ago ewelinamichalowska Committed changes yast-sudo/master - Polish
a year ago ewelinamichalowska Translation changed yast-sudo/master - Polish
<p><b><big>Alias RunAs</big></b><br>
Alias RunAs jest bardzo podobny do aliasu użytkowników. Zawiera on jednego lub
więcej użytkowników, grup systemowych (poprzedzonych znakiem '%'%) albo innych
aliasów RunAs. Nazwa aliasu może być pojedynczym słowem (może zawierać jedynie
małe litery, cyfry i znak podkreślenia); jest ona następnie używanasłuży jedynie do odwoływania się
do wszystkich
użytkowników z tego aliasu.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 108 1726
Translated 100.0% 108 1726
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 30, 2018, 12:50 p.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year