Translation status

Strings705
100.0% Translate
Words6249
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-users
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/users/*.po
Translation file po/users/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-users/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>Comproveu a<b> Useu aquesta contrasenya per a l'administrador del sistema</b> si la mateixa contrasenya introduïda per al primer usuari s'ha d'utilitzsar per a rootl'arrel.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>
A vegades l'únic usuari local necessari és rootel d'arrel, com ara en entorns de xarxa
amb un servidor d'autenticació. Seleccioneu aquesta opció per continuar sense
crear un usuari local.
</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<%1>Contrasenya rootd'arrel<%2> establerta
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<%1>Contrasenya rootd'arrel<%2> no establerta
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>
Totes les regles per a les contrasenyes d'usuari s'apliquen a la contrasenya "root":
d'arrel:
s'
ha de distingir entre majúscules i minúscules, tenir una llargada de
5 caràcters com a mínim i no contenir caràcters especials, com ara dièresi o accents.
</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>
Totes les regles per a les contrasenyes d'usuari s'apliquen a la contrasenya "root":
ha de distingir entre majúscules i minúscules, tenir una longitudlargada de
5 caràcters com a mínim i no contenir caràcters especials, com ara dièresi o accents.
</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>
Com que l'usuari d'arrel disposa d'amplis permisos, heu
d'escolli
de triar la contrasenya
amb compte. És recomanable triar una
combinació de números i lletres.
Per assegurar-vos que heu introduït
correctament la contrasenya,
l'heu d'escriure de nouun altre cop en un
segon camp.
</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-users/master - Catalan
<p>Seleccioneu les pestanyes <b>Polítiques de canvi de contrasenya</b>, <b>Polítiques de venciment de contrasenya</b> i <b>Polítiques de bloqueig</b> per escollitriar grups de polítiques de contrasenya d'LDAP dels atributs per configurar.</p>
a month ago none Committed changes yast-users/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 705 6249
Translated 100.0% 705 6249
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 12, 2020, 3:45 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year