Translate

Summary dialog help:
<p><b><big>Snapshots Configuration</big></b><p>
<p>The table shows a list of root filesystem snapshots. There are three types
of snapshots, <b>single</b>, <b>pre</b> and <b>post</b>. Single snapshots are
used for storing the file system state in a certain time, while Pre and Post are used to define the changes done by special operation performed between taking those two snapshots. Pre and Post snapshots are paired together in the table.</p>
<p>Select a snapshot or snapshot pair and click <b>Show Changes</b> to see the
new file system changes in the specified snapshot.</p>
SourceTranslationState
54
Do you want to copy the file

%1

from snapshot '%2' to current system?
Vil du kopiere filen

%1

fra øjebliksbilledet "%2" til det nuværende system?
55
No file was selected for restoring.
Ingen fil blev valg til genskabelse.
56
Restoring files
Genskaber filer
57
<p>These files will be restored from snapshot '%1':</p>
<p>
%2
</p>
<p>Files existing in original snapshot will be copied to current system.</p>
<p>Files that did not exist in the snapshot will be deleted.</p>Are you sure?
<p>Disse filer vil blive genskabt fra øjebliksbilledet "%1":</p>
<p>
%2
</p>
<p>Filer der findes i det oprindelige øjebliksbillede vil blive kopieret til det nuværende system.</p>
<p>Filer der ikke fandtes i øjebliksbilledet vil blive slettet.</p>Vil du fortsætte?
58
<p><b><big>Reading the list of snapshots</big></b><br>
</p>
<p><b><big>Læser listen over øjebliksbilleder</big></b><br>
</p>
59
<p><b><big>Snapshots Configuration</big></b><p>
<p>The table shows a list of root filesystem snapshots. There are three types
of snapshots, <b>single</b>, <b>pre</b> and <b>post</b>. Single snapshots are
used for storing the file system state in a certain time, while Pre and Post are used to define the changes done by special operation performed between taking those two snapshots. Pre and Post snapshots are paired together in the table.</p>
<p>Select a snapshot or snapshot pair and click <b>Show Changes</b> to see the
new file system changes in the specified snapshot.</p>
<p><b><big>Konfiguration af øjebliksbilleder</big></b><p>
<p>Tabellen viser en liste over øjebliksbilleder af rodfilsystemet. Der er tre typer
af øjebliksbilleder, <b>enkelt</b>, <b>præ</b> og <b>post</b>. Enkelte øjebliksbilleder
bruges til at lagre filsystemtilstanden på et bestemt tidspunkt, mens Præ og Post bruges til at definere de ændringer der udføres af særlige handlinger der er fundet sted mellem oprettelse af de to øjebliksbilleder. Præ- og Post-øjebliksbilleder parres sammen i tabellen.</p>
<p>Vælg et øjebliksbillede eller øjebliksbilledepar og tryk på <b>Vis ændringer</b> for at
se de nye filsystemændringer i det angivne øjebliksbillede.</p>
60
<p><b><big>Snapshot Overview</big></b><p>
<p>
The tree shows all the files that were modified between creating the first ('pre') and second ('post') snapshot. On the right side, you see the description generated when the first snapshot was created and the time of creation for both snapshots.
</p>
<p>
When a file is selected in the tree, you see the changes done to it. By default, changes between selected paired snapshots are shown, but it is possible to compare the file with different versions.
</p>
<p><b><big>Oversigt over øjebliksbillede</big></b><p>
<p>
Træet viser alle de filer der er blevet ændret mellem oprettelse af første ("præ") og andet ("post") øjebliksbillede. På højre side kan du se beskrivelsen der blev genereret da det første øjebliksbillede blev oprettet og tidspunktet for oprettelsen af begge øjebliksbilleder.
</p>
<p>
Når filen vælges i træet, kan du se de ændringer der er foretaget. Som standard vises ændringer mellem valgte parrede øjebliksbilleder, men det er muligt at sammenligne filen med forskellige versioner.
</p>
61
<p><b><big>Snapshot Overview</big></b><p>
<p>
The tree shows all the files that differ in a selected snapshot and the current system. On the right side, you see the snapshot description and time of its creation.
</p>
<p>
When a file is selected in the tree, you can see the its difference between snapshot version and current system.
</p>
<p><b><big>Oversigt over øjebliksbillede</big></b><p>
<p>
Træet viser alle de filer der forskellige mellem det valgte øjebliksbilleder og det aktuelle system. På højre side kan du se beskrivelsen af øjebliksbilledet og dets oprettelsestidspunkt.
</p>
<p>
Når en fil markeres i træet, kan du se forskellen mellem øjebliksbilledeversionen og det aktuelle system.
</p>
62
Failed to get config:
Kunne ikke hente konfiguration:
63
Failed to get snapshot mount point:
Kunne ikke hente øjebliksbilledets monteringspunkt:
64
Failed to create new snapshot:
Kunne ikke oprette nyt øjebliksbillede:

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Source string location
src/include/snapper/helps.rb:39
Comments
Summary dialog help:
Source string age
a year ago
Translation file
po/snapper/da.po, translation unit 59
String priority
Medium