Suggestions made Browse pending 1
Translations made 197
Last login June 3, 2017, 7:48 a.m.
Registration date Jan. 25, 2017, 3:10 p.m.

Projects

download.o.o release-notes-openSUSE software-o-o yast-add-on yast-bootloader yast-registration yast-services-manager yast-wol

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Ingen programdata for %{project}
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Mange programmer kan bekrefte kontrollsummen for en nedlasting. Dette kan være
viktig fordi det bekrefter at du har valgt riktig ISO-fil og at den ikke er skadet. Du kan
kontrokkere filen mens du laster ned. For eksempel vil en kontrollsum (SHA256)
brukes automatisk hvis du velger Metalink i feltene overnfor og bruker tilleggspakken
"DownThemALL!" i Firefox.
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Lisens
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Leap deler et Felles base systemt med %{sles}. så noen store arkitekturendringer er ikke forventet på flere år, samkjørt med neste store utgivelse (for eksempel 12, 13, osv) av SUSE Linux Enterprise.
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Leap er anbefalt for <strong>Systemadministratorer</strong>, <strong>Profesjonelle utviklere</strong>, og <strong>'Vanlige' datamaskinbrukere</strong>.
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Det skulle være %{fingerprint}
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Det forventes ikke at den endres på noen større måte før neste årlige utgivelse.
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Det er lett å <a href="https://en.opensuse.org/openSUSE:Tumbleweed_upgrade">bytte til opensUSE Tumbleweed</a> hvis du endrer mening senere.
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Internett-tilgang er nyttig, og det kreves for nettverksinstallasjon
12 days ago Andreas Saga Romsdal New translation software-o-o/master - Norwegian Bokmål
Installasjonsmedier
Browse all changes for user