Suggestions made Browse pending 1
Translations made 197
Last login June 3, 2017, 7:48 a.m.
Registration date Jan. 25, 2017, 3:10 p.m.

Projects

download.o.o release-notes-openSUSE yast-add-on yast-bootloader yast-registration yast-services-manager yast-wol

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation changed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Den store pakkebrønnen for åpen kildekode (OSS) for openSUSE gir deg tilgang til tusenvis av pakker som vedlikeholdes av openSUSE-gruppen. (På grunn av størrelsen kan det ta en stund å legge til pakkebrønnen (512 MB RAM eller en aktivert vekselsminnepartisjon anbefales sterkt hvis du ønsker tilgang til denne pakkebrønnen under installasjonen.)
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation changed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Den store pakkebrønnen for åpen kildekode (OSS) for openSUSE 13.2 gir deg tilgang til tusenvis av pakker som vedlikeholdes av openSUSE-gruppen. (På grunn av størrelsen kan det ta en stund å legge til pakkebrønnen (512 MB RAM eller en aktivert vekselsminnepartisjon anbefales sterkt hvis du ønsker tilgang til denne pakkebrønnen under installasjonen.)
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation changed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Den store pakkebrønnen for åpen kildekode (OSS) for openSUSE 13.1 gir deg tilgang til tusenvis av pakker som vedlikeholdes av openSUSE-gruppen. (På grunn av størrelsen kan det ta en stund å legge til pakkebrønnen (512 MB RAM eller en aktivert veksleminnepartisjon anbefales sterkt hvis du ønsker tilgang til denne pakkebrønnen under installasjonen.)
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation changed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Den store pakkebrønnen for åpen kildekode (OSS) for openSUSE gir deg tilgang til tusenvis av pakker som vedlikeholdes av openSUSE-gruppen. (På grunn av størrelsen kan det ta en stund å legge til pakkebrønnen (512 MB RAM eller en aktivert vekselsminnepartisjon anbefales sterkt hvis du ønsker tilgang til denne pakkebrønnen under installasjonen).
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation changed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Den store pakkebrønnen for åpen kildekode (OSS) for openSUSE 13.1 gir deg tilgang til tusenvis av pakker som vedlikeholdes av openSUSE-gruppen. (På grunn av størrelsen kan det ta en stund å legge til pakkebrønnen (512 MB RAM eller en aktivert veksleminnepartisjon anbefales sterkt hvis du ønsker tilgang til denne pakkebrønnen under installasjonen).
4 months ago Andreas Saga Romsdal Translation completed download.o.o/master - Norwegian Bokmål
4 months ago Andreas Saga Romsdal Pushed changes download.o.o/master
4 months ago Andreas Saga Romsdal New translation download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Åpen kildekode (OSS) pakkebrønn for openSUSE Leap, gir deg tilgan til tusenvis av programmer vedlikeholdt av openSUSE-fellesskapet.
4 months ago Andreas Saga Romsdal New translation download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Åpen kildekode pakkebrønn for openSUSE Leap 42.2, gir deg tilgang til tusenvis av programmer vedlikeholdt av openSUSE-fellesskapet.
4 months ago Andreas Saga Romsdal New translation download.o.o/master - Norwegian Bokmål
Pakkebrønnen inneholder sikkerhets- og vedlikeholdsoppdateringer, som enda ikke har blitt testet. Legg til denne kun hvis du ønsker å delta i testingen av openSUSE-oppdateringer.
Browse all changes for user