Suggestions made Browse pending 2
Translations made 120
Last login June 4, 2017, 5:43 p.m.
Registration date Oct. 11, 2015, 11:48 a.m.

Projects

download.o.o landing-page libstorage release-notes-openSUSE scout searchPage skelcd-openSUSE snapper yast-add-on yast-add-on-creator yast-apparmor yast-bootloader yast-ca-management yast-fonts yast-journalctl yast-network yast-timezone_db yast-tune yast-update yast-vm yast-vpn yast-wol zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-timezone_db/master - Polish
Truk
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-timezone_db/master - Polish
Użgorod
9 months ago Mariusz Fik Translation changed yast-tune/master - Polish
<P>Proszę użyć przycisków pod tabelą, aby zmienić listę identyfikatorów PCI ID. Aby aktywować ustawienia należy nacisnąć przycisk <b>%1</b>.</P>
9 months ago Mariusz Fik Translation changed yast-tune/master - Polish
Katalog SysFS.
9 months ago Mariusz Fik Pushed changes yast-base/master
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-tune/master - Polish
Nieznane
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-tune/master - Polish
Ukończono
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-tune/master - Polish
<p><b><big>Włącz klawisze SysRq</big></b><br>
Ustawienie tej opcji pozwala na zachowanie pewnej kontroli nad systemem nawet
w przypadku jego awarii (np. podczas debugowania jądra). Jeśli opcja ta jest włączona, kombinacja klawiszy
Alt-SysRq-<klawisz_polecenia> uruchomi dane polecenie (np. ponowne uruchomienie komputera, zrzut
informacji jądra itp.) Szczegółowe informacje znajdują się w pliku
<tt>/usr/src/linux/Documentation/sysrq.txt</tt> (pakiet kernel-source).</p>
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-tune/master - Polish
<p><b><big>Globalny algorytm szeregowania We/Wy</big></b><br>
Można wybrać algorytm kolejkujący i wysyłający polecenia do urządzeń dyskowych.
Jest to opcja globalna, która zostanie użyta w stosunku do wszystkich urządzeń
w systemie. W razie braku ustawień wprowadzonych przez użytkownika, użyty zostanie domyślny zarządca (najczęściej 'cfq').
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w katalogu /usr/src/linux/Documentation/block
(pakiet kernel-source).</p>
9 months ago Mariusz Fik Suggestion accepted yast-tune/master - Polish
Aparat
Browse all changes for user