Suggestions made Browse pending 0
Translations made 132
Last login Dec. 24, 2016, 7:23 a.m.
Registration date Dec. 23, 2016, 9:55 a.m.

Projects

download.o.o eiciel icewm kiwi krb5-ticket-watcher landing-page libcamgm libgettextdemo libstorage yast-geo-cluster yast-services-manager

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
9 months ago Kamil Stańczyk Translation changed yast-geo-cluster/master - Polish
Plik uwierzytelniania
9 months ago Kamil Stańczyk Pushed changes yast-base/master
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-geo-cluster/master - Polish
Ukończono
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Nieznany schemat profilu usług autoyast dla parametru services-manager
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Domyślne miejsce docelowe
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Instalacja wymaganych pakietów nie powiodła się;
również włączenie i uruchomienie usługi może się nie powieść
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Stan usługi %service zostanie zmieniony na %toggled %link
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Stan usługi %service zostanie zmieniony na %toggled, a stan portu zapory sieciowej na %switched %link
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
<p><big><b>Usługi</b></big><br>
Ta propozycja instalacji umożliwia uruchomienie i włączenie usługi
z listy usług.</p>
<p>Jeśli jest włączona zapora sieciowa, umożliwia również otwarcie jej portów,
jeśli jest to wymagane dla danej usługi.</p>
9 months ago Kamil Stańczyk Suggestion accepted yast-services-manager/master - Polish
Wyłączono
Browse all changes for user