Suggestions made Browse pending 16
Translations made 287
Last login April 18, 2017, 5:24 a.m.
Registration date June 27, 2016, 1:31 a.m.

Projects

libzypp yast-slide-show zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
2 months ago Ewelina Michalowska Suggestion added zypper/master - Polish
2 months ago Ewelina Michalowska Translation completed zypper/master - Polish
2 months ago Ewelina Michalowska Pushed changes zypper/master
2 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Dodatkowo podejmowana jest próba zaktualizowania wszystkich pakietów nieobjętych poprawkami. Ta opcja jest pomijana, jeśli polecenie zastosowania poprawki musi najpierw zaktualizować stos aktualizacji. Nie można używać razem z opcją --updatestack-only.
2 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Odświeżanie repozytorium '%s'.
2 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Można użyć opcji globalnej '%s', aby tymczasowo włączyć repozytoria.
2 months ago Ewelina Michalowska Translation changed zypper/master - Polish
Pomijanie opcji %s w przypadku aktualizowania stosu aktualizacji w pierwszej kolejności.
2 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Ignorowanie opcji %s w przypadku aktualizowania stosu aktualizacji w pierwszej kolejności.
2 months ago Ewelina Michalowska Translation changed zypper/master - Polish
Wymagane ponowne uruchomienie menedżera pakietów. (Uruchom to polecenie ponownie po zakończeniu aktualizacji stosu aktualizacji)
2 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Wymagane ponowne uruchomienie menedżera pakietów. (Run this command once again after the update stack got updated)
Browse all changes for user