Suggestions made Browse pending 2
Translations made 747
Last login July 29, 2017, 6:58 a.m.
Registration date Oct. 11, 2015, 7:19 a.m.

Projects

desktop-file-translations download.o.o icewm kiwi landing-page libcamgm libgettextdemo libgnomesu libzypp openSUSE-EULAs scout skelcd-openSUSE software-o-o yast-alternatives yast-base yast-country yast-journalctl yast-slide-show yast-snapper zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Det oppstod ein intern feil ved integrering av tilleggsprosedyre.
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
FKlarte il vkkjed pakkea ut installeringsutviding.
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Feil ved nedlasting av pakke for installering asutv pakkeidin %1g.
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Profilen lèt deg ikkje køyra produkta på dette systemet.
Viss du held fram med installeringa, endar systemet i ein ikkje-støtta tilstand,
og dette kan påverka oppfyllinga av sertifiseringskrava.

Desse krava er ikkje oppfylde på systemet:

%1

%2
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Vil du likevel leggja til nytt produkt?
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
ErVil du sikkhalda fram eller på at du vil
avslutbryta installeringa?
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Fjernar pakken «%s» frå minne
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Lastar pakken «%s» til minne
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
<ErrorFeil: ugyldinvalidg hjelp>
3 weeks ago Karl Ove Hufthammer Translation uploaded yast-base/master - Norwegian Nynorsk
Dette er ein YaST2-modul.
Browse all changes for user