Suggestions made Browse pending 9
Translations made 263
Last login Feb. 23, 2017, 1:32 p.m.
Registration date Oct. 25, 2016, 2:05 p.m.

Projects

release-notes-openSUSE

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Wersja menadżera plików KDE Dolphin która jest zainstalowana z openSUSE Leap 42.2 nie może ustawić bitów <quote>rozszerzonych uprawnień</quote> (GID, <quote>Sticky</quote>). Dodatkowo, zamknięcie ekranu uprawnień aplikacji Dolphin poprzez kliknięcie <guimenu>OK</guimenu> czyści istniejące bity rozszerzonych uprawnień.
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Dolphin nie ustawia bitów rozszerzonych uprawnień
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Aczkolwiek, nie wszystkie ustawienia migrowano z starej wersji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji sprawdź zgłoszenie błędu na <link href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=1001872"/>.
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
KDE PIM 4.x zostanie usunięty w następnej wersji openSUSE Leap. Dlatego, zachęcamy do przełączenia się do nowszej wersji 5.x.
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Nie da się jednocześnie instalować obu wersji KDE PIM. Niektóre aplikacje, jak na przykład KNode(paczka <package>knoe</package>) wymagają wymagają starej wersji 4.x i zostanie odinstalowane w momencie instalacji jakiejkolwiek paczki z KDE PIM 5.x ( np. paczka <package>kmail5</package>).
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
KDE PIM 4.x nie jest już wspierane przez aktualną wersję KDE, ale pozostawiono aby nie zakłócać użytkowników.
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Wersja bazująca na KDE Frameworks 5
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Stara wersja 4.x
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
W openSUSE Leap 42.2 sa opublikowane dwie wersje zestawów KDE PIM (Kontakt, KMail, itd):
6 months ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Polish
Oprogramowanie KDE zarządzania informacjami personalnymi (KDE PIM)
Browse all changes for user