Suggestions made Browse pending 8
Translations made 25
Last login July 11, 2016, 3:03 a.m.
Registration date June 3, 2016, 7:30 a.m.

Projects

libzypp yast-slide-show zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a year ago Piotr Domański Comment added libzypp/master - Polish
a year ago Piotr Domański Translation changed libzypp/master - Polish
Rozwiązywanie problemu: pomoc techniczna obejmuje rozwiązywanie złożonych problemów przy użyciu metod inżynieryjnych w celu naprawy defektów produktów zidentyfikowanych w ramach wsparcia technicznego na poziomie 2.
a year ago Piotr Domański Comment added libzypp/master - Polish
a year ago Piotr Domański Translation changed libzypp/master - Polish
Określenie problemu oznacza, że pomoc techniczna obejmuje informacje na temat kompatybilności, pomoc w zakresie instalacji, użytkowania i bieżącej konserwacji oraz podstawowego rozwiązywania problemów. Pomoc techniczna na poziomie 1 nie obejmuje naprawy błędów produktu.
a year ago Piotr Domański Comment added libzypp/master - Polish
a year ago Piotr Domański Translation changed libzypp/master - Polish
Komponent — nieprawidłowe: %s
a year ago Piotr Domański Comment added libzypp/master - Polish
a year ago Piotr Domański Translation changed libzypp/master - Polish
Nieprawidłowe: %s, komponent: '%s'
a year ago Piotr Domański Comment added libzypp/master - Polish
a year ago Piotr Domański Translation changed libzypp/master - Polish
Nie można określić miejsca przechowywania repozytorium.
Browse all changes for user