Suggestions made Browse pending 0
Translations made 293
Last login March 14, 2017, 2:27 p.m.
Registration date March 30, 2016, 6:11 a.m.

Projects

icewm kiwi landing-page libcamgm libgettextdemo release-notes-openSUSE scout yast-apparmor

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Dutch
Ruurd Pels <ruurdpels@kde.nl>, 2006
Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2006, 2007
Freek de Kruijf <freek@opensuse.org>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2016-2017
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Dutch
Ruurd Pels <ruurdpels@kde.nl>, 2006
Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2006, 2007
Freek de Kruijf <freek@opensuse.org>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2016-2017
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
Ruurd Pels <ruurdpels@kde.nl>, 2006
Rinse de Vries <rinsedevries@kde.nl>, 2006, 2007
Freek de Kruijf <freek@opensuse.org>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Nathan Follens <nthn@unseen.is>, 2016-2017
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
KDE en netwerkauthenticatie
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
Met PDF als het standaardafdrukformaat kunnen traditionele PostScript-printers niet langer printuitvoer van toepassingen direct afdrukken zodat een conversiestap in de workflow voor afdrukken vereist is die PDF converteert in PostScript. Maar er zijn ook PostScript+PDF-printers die zowel PostScript en PDF direct af kunnen drukken.
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
Volgens de bovenstroomse standaard voor CUPS onder Linux (met CUPS plus het cups-filters pakket) is printopdrachtverwerking nu gebaseerd op PDF, waarbij elke niet-PDF-invoer eerst geconverteerd wordt naar PDF, opties voor paginabeheer worden toegepast door een pdftopdf-filter en Ghostscript wordt aangeroepen met PDF als invoer.
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
Als gevolg hiervan is de standaardmanier waarop applicatieprogramma's printuitvoer maken geconverteerd naar de "taal" die de specifieke printer aanvaardt (de zogenaamde "CUPS filter chain") is fundamenteel gewijzigd van een PostScript-centrische workflow naar een PDF-centrische workflow.
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
Dit betekent dat toepassingen gewoonlijk niet langer standaard PostScript-uitvoer produceren bij afdrukken maar in plaats daarvan PDF.
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
CUPS-banners en de CUPS-testpagina worden niet langer ondersteund sinds CUPS &gt;= 1.6. De banners en de testpagina uit cups-filters moet gebruikt worden. De CUPS-bannerbestanden in <literal moreinfo="none">/usr/share/cups/banners/</literal> en de CUPS-testpagina <literal moreinfo="none">/usr/share/cups/data/testprint</literal> (die ook een type CUPS banner bestand is) worden niet langer geleverd in de cups-RPM omdat ze niet langer werken sinds CUPS &gt;= 1.6 (zie <ulink url="http://www.cups.org/str.php?L4120">http://www.cups.org/str.php?L4120</ulink> ) omdat er niet langer een filter is die de CUPS-banner bestanden kan converteren. Sinds CUPS &gt;= 1.6 werken alleen de bannerbestanden en de testpagina in het pakket cups-filters via de workflow-cups-filters-PDF en het pakket cups-filters levert ook de overeenkomende filter bannertopdf.
4 months ago Nathan Follens Translation changed release-notes-openSUSE/master - Dutch
De cupsd-configuratiedirectives zijn gesplitst in twee bestanden: cupsd.conf (kan ook gewijzigd worden via HTTP PUT bijv. via cupsctl) en cups-files.conf (kan alleen handmatig gewijzigd worden door root) om een betere standaardbeveiliging te hebben tegen misbruik van privileges door normale gebruikers die specifiek toestemming hebben van root om de cupsd-configuratie te wijzigen (zie <ulink url="http://www.cups.org/str.php?L4223">http://www.cups.org/str.php?L4223</ulink>, CVE-2012-5519 en <ulink url="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=789566">https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=789566</ulink>).
Browse all changes for user