Suggestions made Browse pending 0
Translations made 327
Last login July 2, 2017, 3:26 a.m.
Registration date Feb. 19, 2017, 12:40 p.m.

Projects

desktop-file-translations icewm kiwi krb5-ticket-watcher libgnomesu release-notes-openSUSE scout yast-add-on-creator zypper

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Bulgarian
Публичния бета тест е част от проекта openSUSE. Информация за проекта е налична на <ulink url="http://opensuse.org"/>.
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
Публичния бета тест е част от проекта openSUSE. Информация за проекта е налична на <ulink url="http://opensuse.org"/>.
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Bulgarian
Моля проверете <link href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes"/> , ако актуализирате от по-стара версия на openSUSE.
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
Моля проверете <link href="http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes"/> , ако актуализирате от по-стара версия на openSUSE.
3 months ago Shyukri Shyukriev Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Bulgarian
За повече информация относно актуализирането на текуща openSUSE версия, моля вижте <link href="http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade"/>.
3 months ago Shyukri Shyukriev Translation changed release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
За повече информация относно актуализирането на текуща openSUSE версия, моля вижте <link href="http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade"/>.
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.3 - Bulgarian
СЗа повече информация относно актуаляизирането на текуща openSUSEPUB файловерсия, моля вижте от <ulink uhrlef="http://en.opensuse.org/SDocB:Distribumentation-Upgrade"/>.
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
За повече информация относно актуализирането на текуща openSUSE версия, моля вижте <link href="http://en.opensuse.org/SDB:Distribution-Upgrade"/>
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
Достигнат е краят на поддръжка на openSUSE Leap 42.2. За да запазите вашите системи актуализирани и сигурни, моля обновете то по-нова openSUSE версия. Моля проверете дали всички актуализации за openSUSE Leap 42.2 са инсталирани преди стартиране на актуализацията .
3 months ago Shyukri Shyukriev New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Bulgarian
Това е първоначалната версия на бележките по изданието за <phrase os="slprof">openSUSE 42.2</phrase>.
Browse all changes for user