This site runs Weblate for translating the software projects listed below. You need to be logged in for translating, otherwise you can only make suggestions.

Project Translated
download.o.o
41.9%
eiciel
78.5%
icewm
82.0%
kiwi
52.7%
krb5-ticket-watcher
46.2%
landing-page
36.8%
libcamgm
55.1%
libgettextdemo
77.7%
libgnomesu
80.9%
libstorage
53.8%
libzypp
65.3%
release-notes-openSUSE
32.8%
scout
47.2%
searchPage
38.5%
skelcd-openSUSE
84.2%
snapper
38.2%
software-o-o
100%
yast-add-on
54.4%
yast-add-on-creator
50.7%
yast-alternatives
100.0%
yast-apparmor
41.5%
yast-audit-laf
35.6%
yast-auth-client
25.9%
yast-auth-server
34.5%
yast-autoinst
50.6%
yast-base
64.5%
yast-bootloader
39.9%
yast-ca-management
40.7%
yast-cio
41.7%
yast-cluster
35.6%
yast-control
50.2%
yast-control-center
65.1%
yast-country
62.5%
yast-crowbar
29.5%
yast-dhcp-server
45.4%
yast-dns-server
45.0%
yast-docker
28.3%
yast-drbd
33.2%
yast-fcoe-client
38.0%
yast-firewall
54.0%
yast-firewall-services
38.5%
yast-firstboot
65.6%
yast-fonts
16.5%
yast-ftp-server
40.0%
yast-geo-cluster
35.9%
yast-gtk
42.9%
yast-http-server
46.7%
yast-inetd
60.4%
yast-installation
52.7%
yast-instserver
45.9%
yast-iplb
38.0%
yast-iscsi-client
47.7%
yast-iscsi-lio-server
38.1%
yast-isns
47.3%
yast-journal
37.9%
yast-journalctl
100.0%
yast-kdump
39.2%
yast-languages_db
73.8%
yast-ldap
47.8%
yast-ldap-client
54.4%
yast-live-installer
100%
yast-mail
54.2%
yast-multipath
40.8%
yast-ncurses
69.7%
yast-ncurses-pkg
47.9%
yast-network
50.8%
yast-nfs
54.2%
yast-nfs_server
47.7%
yast-nis
57.0%
yast-nis_server
47.5%
yast-ntp-client
52.8%
yast-oneclickinstall
49.3%
yast-online-update
54.2%
yast-online-update-configuration
45.2%
yast-opensuse_mirror
42.6%
yast-packager
47.3%
yast-pam
76.6%
yast-pkg-bindings
46.4%
yast-printer
38.3%
yast-product-creator
43.8%
yast-proxy
54.5%
yast-qt
58.6%
yast-qt-pkg
55.4%
yast-rdp
35.9%
yast-rear
32.4%
yast-registration
27.6%
yast-reipl
39.3%
yast-relocation-server
36.8%
yast-rpm-groups
61.0%
yast-samba-client
49.9%
yast-samba-server
53.1%
yast-samba-users
63.1%
yast-scanner
49.3%
yast-security
46.4%
yast-services-manager
34.9%
yast-slide-show
69.7%
yast-slp-server
52.2%
yast-snapper
35.6%
yast-sound
57.1%
yast-squid
43.3%
yast-sshd
38.0%
yast-storage
43.0%
yast-sudo
43.2%
yast-support
33.9%
yast-sysconfig
57.8%
yast-tftp-server
55.8%
yast-timezone_db
53.7%
yast-tune
55.9%
yast-update
54.5%
yast-users
52.6%
yast-vm
38.1%
yast-vpn
28.1%
yast-wol
68.3%
zypper
43.6%

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Activity in last 30 days

Activity in last year

When User Action Translation
an hour ago Alex Minton Translation changed yast-rpm-groups/master - Russian
C и C++
an hour ago Mariusz Fik Translation changed yast-ca-management/master - Polish
K&raj:
an hour ago Mariusz Fik New translation skelcd-openSUSE/master - Polish
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niewymagalne, nie
wpłynie to na wymagalność pozostałych postanowień. Niniejsza umowa będzie
podlegać prawom stanu Utah i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez względu
na jakiekolwiek postanowienia co do sprzeczności praw, z wyłączeniem
zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych co do międzynarodowej sprzedaży
towarów. Niniejsza umowa stanowi całkowite porozumienie i umowę pomiędzy Wami i
projektem openSUSE co do jej przedmiotu i może być poprawiona tylko na piśmie
podpisanym przez obie strony. Żadne uchylenie żadnego prawa w myśl niniejszej
umowy nie będzie skuteczne jeśli nie będzie pisemne, podpisane przez odpowiednio
umocowanego przedstawiciela strony przyjmującej zobowiązanie. Żadne uchylenie
jakiegokolwiek przeszłego lub bieżącego prawa wynikające z jakiegokolwiek
naruszenia lub niepowodzenia w wykonaniu nie będzie uważane za uchylenie żadnego
przyszłego prawa wynikającego z niniejszej umowy. Użycie, powielanie lub
ujawnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom w
postanowieniach FAR 52.227-14 (grudzień 2007) Alternate III (grudzień 2007), FAR
52.227-19 (grudzień 2007) lub DFARS 252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995), lub
odnośnym postanowieniom następnym.
an hour ago Mariusz Fik New translation yast-fonts/master - Polish
Czcionki bitmapowe
an hour ago Mariusz Fik Translation changed yast-bootloader/master - Polish
<p><b>Zapisz standardowy kod rozruchowy do MBR</b> zastępuje główny rekord rozruchowy na dysku kodem domyślnym
(niezależnym od systemu operacyjnego, który uruchamia aktywną partycję).</p>
an hour ago Mariusz Fik Translation changed yast-bootloader/master - Polish
Z powodu wybranego podziału na partycje nie można prawidłowo zainstalować programu rozruchowego
an hour ago Mariusz Fik New translation download.o.o/master - Polish
Repozytorium z dodatkowym oprogramowaniem z zamkniętym kodem źródłowym dla openSUSE 13.2
an hour ago Mariusz Fik New translation download.o.o/master - Polish
Wielkie repozytorium Oprogramowania Open Source (OSS) dla openSUSE 13.2, które zawiera tysiące pakietów utrzymywanych przez zespół openSUSE. (Z racji rozmiarów dodanie tego repozytorium może zająć trochę czasu. Jeśli to repozytorium ma być użyte podczas instalacji, zalecane jest posiadanie 512MB pamięci RAM lub aktywnej partycji wymiany.)
an hour ago Mariusz Fik Translation completed landing-page/master - Polish
an hour ago Mariusz Fik Pushed changes landing-page/master
Browse all changes