Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/changes/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 194,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/changes/?format=api&page=3",
  "previous": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/changes/?format=api",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-09-10T08:39:18.606426Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1140227,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1140227/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 688,
      "author": 688,
      "timestamp": "2018-06-12T16:25:35.997956Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 1128453,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128453/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 688,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-06-12T16:25:30.723559Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1128451,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128451/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526581/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 688,
      "author": 688,
      "timestamp": "2018-06-12T16:25:29.919387Z",
      "action": 5,
      "target": "

Při zapnutí Ověření přihlášením (Use Login Authentication) přidejte pravidla ACL\n pro tento cíl. Je-li Ověření přihlášením vypnuto, bude tento cíl pracovat v\n Demo režimu, takže jakýkoli iniciátor se pak k němu může připojit bez ověření

", "id": 1128450, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128450/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526580/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:24:59.524065Z", "action": 5, "target": "

Svázání všech IP adres znamená, že služba bude dostupná na všech IP adresách\n tohoto cílového serveru.

", "id": 1128449, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128449/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526579/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:24:43.352781Z", "action": 5, "target": "

Položkami IP adresa a Číslo portu určete, na které adrese a portu\n bude tato služba dostupná. Výchozí číslo portu je 3260. IP adresu lze zvolit jen tu,\n která je již přiřazena některé ze síťových karet.

", "id": 1128448, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128448/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526578/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:24:00.041094Z", "action": 5, "target": "

Je možno vytvořit libovolná bloková zařízení nebo soubory dostupné pod LUNem. Musíte zadat \n cestu LUN buď k blokovému zařízení nebo souboru. Název LUN\n je libovolné jméno, které jednoznačně identifikuje LUN. Takové jméno musí být v celé cílové\n portálové skupině jedinečné. Nebude-li název LUNu zadán, bude vygenerován automaticky.

", "id": 1128447, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128447/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526577/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:21:35.006609Z", "action": 5, "target": "

Po stisknutí Upravit Auth použijte jak Ověření pomocí cílů, tak\n Ověření iniciátory. Pak zadejte uživatelské jméno a heslo. Zajistěte, aby oba\n typy ověření měly různá uživatelská jména a hesla. Jinak může nastat chyba CHAP.", "id": 1128446, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128446/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526576/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:20:31.295824Z", "action": 5, "target": "

Pomocí Edit LUN lze modikovat mapování LUN. Pozor - cílové\n číslo LUN musí být jedinečné.

", "id": 1128445, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128445/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526575/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:20:11.793487Z", "action": 5, "target": "

Chcete-li udělit přístup iniciátoru (klient iSCSI) k číslu LUN importovanému z cílové skupiny\n portálů, stiskněte Přidat. Určete, který iniciátor bude mít povoleno připojení\n (jeho název je hodnota InitiatorName v souboru /etc/iscsi/initiatorname.iscsi\n v sekci iniciátoru iSCSI). Tlačítkem Odstranit přístup iniciátoru k číslu LUN zrušíte.

", "id": 1128444, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128444/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526574/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:15:17.665488Z", "action": 5, "target": "Seznam nabídnutých cílů a cílových portálových skupin. Nový cíl vytvořte stisknutím Přidat.\n Chcete-li odstranit nebo upravit položku, vyberte ji a stiskněte Upravit nebo Odstranit.", "id": 1128443, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128443/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526573/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:14:58.861625Z", "action": 5, "target": "

Poznámka: Páry uživatelské jméno / heslo nesmějí být pro iniciátory a cíle tytéž!\n Jinak může nastat chyba CHAP.

", "id": 1128442, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128442/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526572/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:14:44.321626Z", "action": 5, "target": "Pro výběr rozhraní, na nichž se má port otevřít, stiskněte Podrobnosti firewallu.\n Tato možnost je dostupná, pouze když je firewall zapnut.", "id": 1128441, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128441/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/10526571/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-06-12T16:14:19.678466Z", "action": 5, "target": "Chcete-li firewall otevřít tak, aby ke službě povoloval přístup ze vzdálených\n počítačů, nastavte možnost Otevřít port ve firewallu.\n", "id": 1128440, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128440/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-06-12T11:56:36.590569Z", "action": 0, "target": "", "id": 1128043, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1128043/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-04-11T02:39:11.564671Z", "action": 0, "target": "", "id": 1087453, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1087453/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-03-26T16:20:39.848274Z", "action": 1, "target": "", "id": 1017122, "action_name": "Translation completed", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1017122/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": null, "timestamp": "2018-03-26T16:20:34.357735Z", "action": 17, "target": "", "id": 1017120, "action_name": "Committed changes", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1017120/?format=api" }, { "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/9371481/?format=api", "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": 688, "author": 688, "timestamp": "2018-03-26T16:20:34.101334Z", "action": 5, "target": "Není přístup k paměti %s.\nZvažte nové připojení paměti nebo\nodstranění a opětné vytvoření cíle, který tuto paměť používá.", "id": 1017119, "action_name": "New translation", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1017119/?format=api" }, { "unit": null, "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api", "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/cs/?format=api", "dictionary": null, "user": null, "author": null, "timestamp": "2018-03-26T14:22:23.376352Z", "action": 0, "target": "", "id": 1016837, "action_name": "Resource update", "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1016837/?format=api" } ] }