Translation projects API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#projects">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/projects/yast-hanafirewall/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 226,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/projects/yast-hanafirewall/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-11-07T11:50:07.780602Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1644068,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1644068/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008482/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:22:21.595299Z",
      "action": 5,
      "target": "El tallafoc HANA no és un tallafoc independent! És una utilitat per al tallafocd.\nL'eina de línia d'ordres genera definicions de serveis del tallafocd i aquesta eina gràfica assigna aquests serveis a les zones.\nHeu d'usar els controls del tallafocd (com ara la línia d'ordres de firewall-cmd) per manipular directament la configuració del tallafoc, com ara l'assignació d'interfícies.",
      "id": 1642102,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642102/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008481/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:18:37.741404Z",
      "action": 5,
      "target": "La configuració del tallafocd és buida. Si us plau, configureu el tallafocd abans de visitar aquest programa.",
      "id": 1642101,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642101/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008480/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:17:32.235581Z",
      "action": 5,
      "target": "Voleu instal·lar el paquet HANA-Firewall?",
      "id": 1642100,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642100/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008479/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:17:01.011832Z",
      "action": 5,
      "target": "Ajuda",
      "id": 1642099,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642099/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008478/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:16:54.069952Z",
      "action": 5,
      "target": "Zona",
      "id": 1642098,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642098/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008477/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:16:47.193062Z",
      "action": 5,
      "target": "←",
      "id": 1642097,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642097/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008476/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:16:39.952505Z",
      "action": 5,
      "target": "→",
      "id": 1642096,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642096/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008475/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:16:32.277479Z",
      "action": 5,
      "target": "Serveis:",
      "id": 1642095,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642095/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008474/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:16:19.263379Z",
      "action": 5,
      "target": "Números d'instància",
      "id": 1642094,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642094/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008473/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:15:58.875980Z",
      "action": 2,
      "target": "Habilita i torna a carregar el tallafocd",
      "id": 1642093,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642093/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008473/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:15:32.925179Z",
      "action": 2,
      "target": "Habilita i torna a carregar el firewalld",
      "id": 1642092,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642092/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008473/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:15:08.125273Z",
      "action": 5,
      "target": "Habilita i inhabilita firewalld",
      "id": 1642091,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642091/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008472/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:14:48.040677Z",
      "action": 5,
      "target": "Opcions globals",
      "id": 1642090,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642090/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/12008471/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:14:37.308192Z",
      "action": 5,
      "target": "Assignament de servei o zona del tallafoc per a HANA",
      "id": 1642089,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642089/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:06:41.050891Z",
      "action": 48,
      "target": "",
      "id": 1642075,
      "action_name": "Added new language",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642075/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:06:41.036279Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 1642074,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642074/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-11-07T09:06:40.599741Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1642073,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642073/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-hanafirewall/master/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 60,
      "author": 60,
      "timestamp": "2020-11-07T09:06:40.510574Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1642072,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1642072/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-hanafirewall/master/?format=api",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-09-09T19:16:17.034724Z",
      "action": 47,
      "target": "MergeFailure",
      "id": 1514176,
      "action_name": "New component alert",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1514176/?format=api"
    }
  ]
}