Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.6.1/api.html#translations">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 76,
  "next": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-01-16T02:50:20.788282Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1681754,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1681754/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-01-14T02:46:47.904759Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1676349,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1676349/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-09-22T02:45:34.023899Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1564239,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1564239/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-09-09T19:36:47.982337Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1516504,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1516504/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:08.706153Z",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 1421948,
      "action_name": "New string to translate",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1421948/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 4,
      "author": 4,
      "timestamp": "2020-05-12T15:15:02.035043Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1421872,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1421872/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-03-12T02:32:17.633730Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1372125,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1372125/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-02-01T02:33:01.704531Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 1328878,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1328878/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-01-13T19:59:59.683066Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 1320621,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1320621/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7630171/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:31:19.926404Z",
      "action": 5,
      "target": "Dështoi të fshij Vertëtimin nga Nismëtarët. Ju lutëm mund te kontrolloni nëse ACL egziston?",
      "id": 1319141,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319141/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611170/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:29:19.798350Z",
      "action": 2,
      "target": "Fshini",
      "id": 1319140,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319140/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611170/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:29:01.486873Z",
      "action": 5,
      "target": "Fshjini",
      "id": 1319139,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319139/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611166/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:28:53.398876Z",
      "action": 5,
      "target": "Shtoni",
      "id": 1319138,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319138/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7630164/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:28:00.112360Z",
      "action": 5,
      "target": "\nJu lutemi kontrolloni nëse të dy numrat LUN në përdorim dhe LUN ende ekzistojnë.",
      "id": 1319137,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319137/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7630162/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:27:37.245637Z",
      "action": 5,
      "target": "Nuk ka TPG në këtë objektiv.",
      "id": 1319136,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319136/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611292/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:27:15.123071Z",
      "action": 5,
      "target": "Nismëtarë LUN",
      "id": 1319135,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319135/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611312/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:27:03.204276Z",
      "action": 5,
      "target": "OK",
      "id": 1319134,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319134/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/1611314/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:26:56.031604Z",
      "action": 5,
      "target": "Anulloni",
      "id": 1319133,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319133/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7630161/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:26:49.044449Z",
      "action": 5,
      "target": "Shtoni një nismëtarë",
      "id": 1319132,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319132/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://l10n.opensuse.org/api/units/7630160/?format=api",
      "component": "https://l10n.opensuse.org/api/components/yast-iscsi-lio-server/master/?format=api",
      "translation": "https://l10n.opensuse.org/api/translations/yast-iscsi-lio-server/master/sq/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 931,
      "author": 931,
      "timestamp": "2020-01-05T20:26:07.964665Z",
      "action": 5,
      "target": "Importoni të gjitha LUN nga TPG aktual",
      "id": 1319131,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://l10n.opensuse.org/api/changes/1319131/?format=api"
    }
  ]
}