yast2-support is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
8 months ago none Resource update yast-support/master - Swedish
a year ago none Resource update yast-support/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-support/master - Swedish
a year ago mattiasborjesson Translation changed yast-support/master - Swedish
Samla bara in minimimängden med information
a year ago mattiasborjesson Committed changes yast-support/master - Swedish
a year ago mattiasborjesson Suggestion accepted yast-support/master - Swedish
<p><b><big>Markera någotnting:</big></b><br>
Det går inte. D, du måste koda det först. :-)
</p>
a year ago mattiasborjesson Suggestion accepted yast-support/master - Swedish
<p><b><big>Inställning del tvåKonfigurering, andra delen</big></b><br>
Klicka på <b>Nästa</b> för attnär du vill fortsätta.
<br></p>
a year ago mattiasborjesson Suggestion accepted yast-support/master - Swedish
<Pp><Bb><BIGbig>Redigera eller ta bort:</BIGbig></Bb><BRbr>
Om du klickar på <Bb>Redigera</Bb> öppnas ytterligare en
dialogruta där du kan ändra inställningarna.</Pp>
a year ago mattiasborjesson Suggestion accepted yast-support/master - Swedish
<P><B><BIG>Avbryta sparandet:</BIG></B><BR>
Avbryt spara-proceduren genom att klicka på <B>Avbryt</B>.
EI en ytterligare dialogruta kommer att informera digfår du information om det är säkert att göra så eller intedetta.</p>
a year ago mattiasborjesson Suggestion accepted yast-support/master - Swedish
<P><B><BIG>Avbryta initieringen:</BIG></B><BR>
Klicka på <b>Avbryt</b> för attom du vill avsluta inställningsverktyget.</P>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year