Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
command-not-found master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
scout master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago FerdinandGalko Translation completed scout/command-not-found master - Slovak
a year ago FerdinandGalko Committed changes scout/command-not-found master - Slovak
a year ago FerdinandGalko New translation scout/command-not-found master - Slovak
jeden_z_balíkov
a year ago FerdinandGalko New translation scout/command-not-found master - Slovak
Vybraný modul bol nájdený v jednom z niekoľkých balíkov:
a year ago FerdinandGalko New translation scout/command-not-found master - Slovak
${module_name} je v balíku ${modules}. Môžete ho nainštalovať s:
a year ago FerdinandGalko New translation scout/command-not-found master - Slovak
Žiaden balík nebol nájdený so scout
a year ago FerdinandGalko New translation scout/command-not-found master - Slovak
Použitie ${0} python_module
a year ago FerdinandGalko Committed changes scout/scout master - Slovak
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded scout/scout master - Slovak

Varovanie: nájdené neúplné repozitáre, ale nemohli sa obnoviť - pokúste sa obnoviť ručne, napr. s 'zypper refresh'.
a year ago FerdinandGalko Translation uploaded scout/scout master - Slovak

Varovanie: nenájdené žiadne repozitáre - uistite sa, že vaše repozitáre sú nakonfigurované.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year