Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago None Resource update yast-services-manager/master - Slovak
2 months ago None Committed changes yast-services-manager/master - Slovak
2 months ago Ferdinand Galko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Cieľ '% s' nie je k dispozícii. Použitie textového režimu ako predvoleného cieľa.
2 months ago Weblate Admin Resource update yast-services-manager/master - Slovak
4 months ago Ferdinand Galko Translation completed yast-services-manager/master - Slovak
4 months ago Ferdinand Galko Committed changes yast-services-manager/master - Slovak
4 months ago Ferdinand Galko New translation yast-services-manager/master - Slovak
<h2>Tabuľka obsahuje nasledujúce informácie:</h2><b>Služba</b> ukazuje názov služby.<br /><b>Spustiť</b> ukazuje režim štartu služby:<ul><li>Pri štarte systému: služba sa po štarte systému automaticky spustí.</li><li>Na požiadanie: služba sa automaticky spustí v prípade potreby.</li><li>Ručne: služba sa nespustí automaticky.</li></ul><b>Stav</b> ukazuje stav a podstav služby.<br /><b>Popis</b> ukazuje popis služby.<br /><br />Poznámka: upravené hodnoty sú označené s '(*)'.
4 months ago Ferdinand Galko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Nasledujúce služby(%{amount}) budú nakonfigurované na spustenie ručne:<br />%{services}<br /><br />
4 months ago Ferdinand Galko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Nasledujúce služby(%{amount}) budú nakonfigurované na spustenie na požiadanie <br />%{services}<br /><br />
4 months ago Ferdinand Galko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Nasledujúce služby(%{amount}) budú nakonfigurované na spustenie po štarte systému:<br />%{services}<br /><br />
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year