Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Committed changes yast-services-manager/master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Zastaviť-watchdog
3 months ago admin Resource update yast-services-manager/master - Slovak
5 months ago none Resource update yast-services-manager/master - Slovak
6 months ago none Committed changes yast-services-manager/master - Slovak
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-services-manager/master - Slovak
Cieľ '% s' nie je k dispozícii. Použitie textového režimu ako predvoleného cieľa.
6 months ago admin Resource update yast-services-manager/master - Slovak
8 months ago FerdinandGalko Translation completed yast-services-manager/master - Slovak
8 months ago FerdinandGalko Committed changes yast-services-manager/master - Slovak
8 months ago FerdinandGalko New translation yast-services-manager/master - Slovak
<h2>Tabuľka obsahuje nasledujúce informácie:</h2><b>Služba</b> ukazuje názov služby.<br /><b>Spustiť</b> ukazuje režim štartu služby:<ul><li>Pri štarte systému: služba sa po štarte systému automaticky spustí.</li><li>Na požiadanie: služba sa automaticky spustí v prípade potreby.</li><li>Ručne: služba sa nespustí automaticky.</li></ul><b>Stav</b> ukazuje stav a podstav služby.<br /><b>Popis</b> ukazuje popis služby.<br /><br />Poznámka: upravené hodnoty sú označené s '(*)'.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year