yast2-iscsi-lio-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
97.2% 97.6% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago admin New string to translate yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
a month ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
3 months ago none Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
5 months ago none Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
a year ago admin Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
a year ago Svenhr Translation changed yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>När du har tryckt på <b>Redigera autentisering</b> måste du använda <b>Använd autentisering efter mål</b> och \
<b>Autentisering av initierare</b> tillsammans. Skriv sedan in användarnamn och lösenord. \
Se till att det är olika användarnamn och lösenord för de två typerna av autentisering. \
Annars kan det uppstå ett CHAP-fel.
a year ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
Autentisering avefter mål,
a year ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
a year ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>När <b>Använd autentisering vid inloggning</b> är aktiverad behöver du lägga till <b>ACL</b>-regler \
för detta mål. Om <b>Använd autentisering vid inloggning</b> är avaktiverad kommer detta mål att fungera i \
<b>demoläge</b>, vilket betyder att alla initierare har åtkomst till målet utan autentisering </p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year