yast2-iscsi-lio-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 months ago admin Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
10 months ago Svenhr Translation changed yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>När du har tryckt på <b>Redigera autentisering</b> måste du använda <b>Använd autentisering efter mål</b> och \
<b>Autentisering av initierare</b> tillsammans. Skriv sedan in användarnamn och lösenord. \
Se till att det är olika användarnamn och lösenord för de två typerna av autentisering. \
Annars kan det uppstå ett CHAP-fel.
10 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
Använd aAutentisering av initierare och aAutentisering av mål tillsammans.
10 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
Autentisering avefter mål,
10 months ago admin Resource update yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
11 months ago none Committed changes yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
12 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>När <b>Använd autentisering vid inloggning</b> är aktiverad behöver du lägga till <b>ACL</b>-regler \
för detta mål. Om <b>Använd autentisering vid inloggning</b> är avaktiverad kommer detta mål att fungera i \
<b>demoläge</b>, vilket betyder att alla initierare har åtkomst till målet utan autentisering </p>
12 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p><b>Bind alla IP-adresser</b> innebär att tjänsten kommer att vara tillgänglig under alla IP-adresser som denna \
målserver har.</p>
12 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>Under <b>IP-adress</b> och <b>Portnummer</b> anger du på vilken adress och
port \
som tjänsten ska vara tillgänglig. Det förinställda portnumret är 3260. Endast de IP-adresser \
som är kopplade till något av nätverkskorten kan användas.</p>
12 months ago Svenhr New translation yast-iscsi-lio-server/master - Swedish
<p>Det går att göra slumpmässiga blockenheter eller filer tillgängliga med ett LUN. \
Du måste ange <b>sökvägen för LUN</b> för att antingen blockera enheter eller fil. <b>LUN-namnet</b> är ett \
slumpmässigt namn som är unikt för LUN. Namnet måste vara unikt inom målportalgruppen.målportalgruppen. \
Om inte användaren anger ett LUN-namn \
genereras det automatiskt.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year