Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
2.3% 0.1% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
26.4% 11.2% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Kabyle
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
2.3% 0.1% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Russian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://documentation.suse.com/sles
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master f67adfc, a year ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask*/po/apparmor_profiles_yast.*.po
Number of strings 2175
Number of words 36050
Number of languages 25
Number of source strings 87
Number of source words 1442
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Suggestion added doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Chinese (China)
翻译贡献者
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Standardně jsou uvedeny pouze aktivní profily (jakýkoli profil, který má v systému instalovanou odpovídající aplikaci). Chcete-li nastavit profil před instalací příslušné aplikace, klikněte na <guimenu>Zobrazit všechny profily</guimenu> a ze seznamu vyberte profil, který chcete konfigurovat.
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Výpis dostupných profilů
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Chcete-li změnit režim všech profilů, použijte <guimenu>Nastavit všem Vynucení</guimenu> nebo <guimenu>Nastavit všem Stěžování</guimenu>.
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Aplikujte své nastavení a ukončete YaST kliknutím <guimenu>Hotovo</guimenu>.
a month ago aleskastner Translation changed doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
<phrase>AppArmor</phrase> může použít profily ve dvou různých režimech. V režimu <emphasis>stěžování</emphasis> jsou detekována narušení pravidel profilů aplikace <phrase>AppArmor</phrase>, jako jsou profilované programy, přistupující k souborům v profilu nepovoleným. Narušení je povoleno, ale zaznamenáno. Tento režim je vhodný pro vývoj profilů a používá se pro jejich vytváření nástroji <phrase>AppArmor</phrase>. Načtení profilu v režimu <emphasis>vynutitcení</emphasis> vynucuje zásady definované v profilu a ohlásí pokusy o porušení zásad do <systemitem class="daemon">rsyslogd</systemitem> (nebo <systemitem class="daemon">auditd</systemitem> nebo <systemitem class="daemon">journalctl</systemitem> podle konfigurace systému).
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Vyberte <guimenu>Přepnout režim</guimenu> a nastavte tento profil na režim <emphasis>stěžování</emphasis> nebo na režim <emphasis>vynucení</emphasis>.
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
Vyberte profil, jemuž chcete změnit režim.
a month ago aleskastner Translation changed doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
V sekci <guimenu>CKonfigure Profile Modesovat režimy profilu</guimenu> zvolte <guimenu>Konfigurovat</guimenu>.
a month ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_profiles_yast master - Czech
V sekci <guimenu>Configure Profile Modes</guimenu> zvolte <guimenu>Konfigurovat</guimenu>.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year