Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago admin Resource update yast-dhcp-server/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Slovak
3 months ago none Committed changes yast-dhcp-server/master - Slovak
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-dhcp-server/master - Slovak
<p><b><big>Štartovacie argumenty DHCP servera</big></b><br>
Tu môžete zadať parametre, s ktorými chcete, aby sa spustil DHCP server
(napr. "-p 1234" pre neštandardný port pre počúvanie). Všetky možné voľby nájdete
na manuálovej stránke dhcpd. Pokiaľ je ponechané prázdne, použijú sa predvolené hodnoty.</p>
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-dhcp-server/master - Slovak
Voľba príkazového riadka DHCP servera "-%1" vyžaduje argument.
3 months ago FerdinandGalko New translation yast-dhcp-server/master - Slovak
"-%1" nie je platná voľba príkazového riadka DHCP servera.
3 months ago none New string to translate yast-dhcp-server/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year