Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago None Resource update yast-relocation-server/master - Slovak
a year ago None Committed changes yast-relocation-server/master - Slovak
a year ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-relocation-server/master - Slovak
<p><b><big>Migrácia pomocou tunela</big></b><br>
Zdrojový server libvirtd otvorí priame pripojenie k cieľovému hostiteľovi libvirtd na odosielanie migrovaných údajov. Umožňuje to šifrovanie dátového toku.</p>
<p><b><big>Jednoduchá migrácia</big></b><br>
Zdrojový server VM otvorí priame nešifrované pripojenie TCP k cieľovému hostiteľovi na odosielanie migrovaných údajov. Ak nie je ručne zadaný port, libvirt vyberie migračný port v predvolenom rozsahu.</p>
a year ago None Committed changes yast-relocation-server/master - Slovak
a year ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-relocation-server/master - Slovak
Čítať aktuálny stav libvirtd/sshd
a year ago None Committed changes yast-relocation-server/master - Slovak
a year ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-relocation-server/master - Slovak
Uistite sa, že jednoduchá migrácia funguje
a year ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-relocation-server/master - Slovak
Uistite sa, že migrácia pomocou tunela funguje
a year ago None Committed changes yast-relocation-server/master - Slovak
a year ago Ferdinand Galko Translation uploaded yast-relocation-server/master - Slovak
Nie je možné zapísať všeobecné nastavenia pre firewall.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year