Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes zypper/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko Translation uploaded zypper/master - Slovak
Zmysluplnú kontrolu konfliktov súborov je možné vykonať iba vtedy, ak sa použije spolu s '%1%'.
a month ago FerdinandGalko Translation uploaded zypper/master - Slovak
One
%1% balík musel byť vylúčený z kontroly konfliktov súborov, pretože ešte nebol stiahnutý.
Few
%1% balíky museli byť vylúčené z kontroly konfliktov súborov, pretože ešte neboli stiahnuté.
Other
%1% balíkov muselo byť vylúčených z kontroly konfliktov súborov, pretože ešte neboli stiahnuté.
a month ago none New string to translate zypper/master - Slovak
a month ago none Resource update zypper/master - Slovak
2 months ago none Committed changes zypper/master - Slovak
2 months ago FerdinandGalko Translation changed zypper/master - Slovak
Detailné informácie:
2 months ago FerdinandGalko Translation uploaded zypper/master - Slovak
Prepnúť zobrazenie podrobných informácií o konflikte.
2 months ago FerdinandGalko Translation uploaded zypper/master - Slovak
Nezvoliť žiadne riešenie a zrušiť.
2 months ago FerdinandGalko Translation uploaded zypper/master - Slovak
Znovu skúsiť riešenie okamžite.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year