Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a week ago none Committed changes zypper/master - Slovak
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Architektúra bežiaceho jadra: %1%
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Vydanie bežiaceho jadra: %1%
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Konfigurácia: %1%
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Príprava na čistenie zastaraných jadier...
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Automaticky odstráni nainštalované jadrá podľa zoznamu jadier, ktoré sa ponechajú, z /etc/zypp/zypp.conf:multiversion.kernels, ktoré môžu byť dané ako <verzia>, latest(-N), running, oldest(+N).
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
Odstrániť staré jadrá.
a week ago FerdinandGalko New translation zypper/master - Slovak
purge-kernels [VOĽBY]
a week ago none New string to translate zypper/master - Slovak
a week ago none Resource update zypper/master - Slovak
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year