Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
11 months ago none Resource update yast-nfs_server/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-nfs_server/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
"svcgssd" körs. KanDet går inte att stoppa den.
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KundeDet går inte att skriva till idmapd.conf.
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
Klart
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KundeDet gick inte att skriva till /etc/exports.
Inga ändringar kommer att utföras i
exporterade kataloger.
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KanDet går inte att skapa den saknad katalog som saknas:
%1
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
Kataloger attsom ska exporteras
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
<P>SeMer information finns i <tt>man exports</tt> för ytterligare information.</P>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
<P><b>Främmande värddator bestämm</b> anger vilka värddatorer som får åtkomst till den
valda katalogen. Det kan vara enstaka värddatorer, nätverksgrupper,
okända värddatorer eller IP-nätverk.</P>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year