Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago None Resource update yast-nfs_server/master - Swedish
9 months ago None Committed changes yast-nfs_server/master - Swedish
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
"svcgssd" körs. KanDet går inte att stoppa den.
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KundDet går inte att skriva till idmapd.conf.
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
Klart
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KundDet gick inte att skriva till /etc/exports.
Inga ändringar kommer att utföras i
exporterade kataloger.
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
KanDet går inte att skapa den saknad katalog som saknas:
%1
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
Kataloger som skatt exporteras
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
<P>SMer information finns i <tt>man exports</tt> för ytterligare information.</P>
9 months ago Martin Devenney Suggestion accepted yast-nfs_server/master - Swedish
<P><b>Främmande dator värddator</bestämm> anger vilka värddatorer som får åtkomst till den
valda katalogen. Det kan vara enstaka värddatorer, nätverksgrupper,
okända värddatorer eller IP-nätverk.</P>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year