Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
4 months ago None Resource update yast-samba-server/master - Swedish
7 months ago None Resource update yast-samba-server/master - Swedish
7 months ago None Resource update yast-samba-server/master - Swedish
a year ago None Resource update yast-samba-server/master - Swedish
a year ago None Committed changes yast-samba-server/master - Swedish
a year ago Mattias Börjesson Translation changed yast-samba-server/master - Swedish
<p>Domänen och serverrollen anges
via <b>Grundläggande inställningar</b>. <b>Primär domänkontrollant</b> tillåter Windows-klienter
att logga in på en Windows-domän. Om servern inte ska användas som
domänkontrollant väljer du <b>Ingen DC</b>.</p>
a year ago Mattias Börjesson Translation completed yast-samba-server/master - Swedish
a year ago Mattias Börjesson Committed changes yast-samba-server/master - Swedish
a year ago Mattias Börjesson New translation yast-samba-server/master - Swedish
Cups krävs av samba för att kunna
skriva ut. Vill du inaktivera utskrift?
OBS! Om du vill återaktivera utskrift måste du
manuellt aktivera cups för delning och installation.
a year ago Mattias Börjesson New translation yast-samba-server/master - Swedish
Steg 1 av 21
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year