Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
72.1% 68.2% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
2 months ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
3 months ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
6 months ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
7 months ago admin Resource update yast-ldap/master - Xhosa
11 months ago admin Resource update yast-ldap/master - Xhosa
3 years ago none Committed changes yast-ldap/master - Xhosa
3 years ago SarahKriesch Translation changed yast-ldap/master - Xhosa
<p>Ukuba isiyelelani sinokuba namaxabiso athe chatha, fakela amangeniso <b>amatsha </b>ne-Fakela Ixabiso </b>. Ngamanye amaxesha iqhosha liqulethe uludwe
lwamaxabiso anokubakho ukuze asetyenziselwe isiyelelani sangoku.
Ukuba ixabiso lwesiyelelani esihlelwayo sifanele ukuba ligama elifana lodwa (DN),
yinto enokwenzeka ukulikhetha kumthi we-LDAP ngokusebenzisa <b> u-Khangela</b>.
</p>
4 years ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year